Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3762
Authors Desconegut
Titles Apostols insignes de gran reuerencia
Incipit & Explicits text: Apostols insignes de gran reuerencia … que us daua lo premi de tanta valor
Date / Place escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10ï 10 10ï 10 10ï 10: ababcdcd
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
Associated Texts a partir de la tercera cobla es repeteixen els versos de texid 3764 Desconegut, Apostols beneyts Simo y sent Judes, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
References (most recent first) Foulché-Delbosc et al. (2008), “Apostols insignes de gran reverencia [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 100 , n. 0h.5 (131:30)
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants 111-114 (ed. ref.)
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3291
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 3 (BITECA manid 1328)
Copied València: Miquel Ortigues, 1491 - 1500 (Miquel i Planas)
1451 - 1475 (Beltran)
Location in witness ff. 69-71
Title(s) Desconegut, Apostols insignes de gran reuerencia, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 69] Cobles fetes en laor dels gloriosos apostols sent felip / e sent jacme
text: Apostols jnsignes / de gran reuerencia … [ 71] … queus daua lo premj / de tanta valor
Poetic Stanza 11 x 8
Record Status Created 1999-06-01
Updated 2008-10-27