Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3757
Authors Desconegut
Titles Martir molt sant, fortissim y admirable
Incipit & Explicits text: Martir molt sant, fortissim y admirable … la qual vos feu molt digne sepultura
Date / Place escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Foulché-Delbosc et al. (2008), “Martir molt sant, fortissim y admirable [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 177 , n. 0h.24 (219:254)
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants 81-86 (ed. parcial)
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3286
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 3 (BITECA manid 1328)
Copied València: Miquel Ortigues, 1491 - 1500 (Miquel i Planas)
1451 - 1475 (Beltran)
Location in witness ff. 50-53
Title(s) Desconegut, Martir molt sant, fortissim y admirable, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 50] Cobles fetes en laor del glorios sent vicent martir
text: Martir molt sant / fortissim y admjrable … [ 53] … la qual vos feu / molt digne sepultura
Poetic Stanza 15 x 8
Record Status Created 1999-06-01
Updated 2008-10-27