Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3755
Authors Desconegut
Titles O ver prothomartir de molta constancia
Incipit & Explicits text: O ver prothomartir de molta constancia … y festa solempne la Sgleya de Deu
Date / Place escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10ï 10ï 10: abaabcdccd
10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10ï 10ï 10: abaabcdccd
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Foulché-Delbosc et al. (2008), “O ver prothomartir de molta constancia [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 61 , n. 0h.29 (60:7)
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants 70-75 (ed. ref.)
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3284
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 3 (BITECA manid 1328)
Copied València: Miquel Ortigues, 1491 - 1500 (Miquel i Planas)
1451 - 1475 (Beltran)
Location in witness ff. 43-46
Title(s) Desconegut, O ver prothomartir de molta constancia, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 43] Cobles fetes en laor del glorios prothomartir sent Esteue
text: O ver prothomartir / de molta constancia … [ 46] … y festa solempne / la sgleya de deu
Poetic Stanza 12 x 10
Record Status Created 1999-06-01
Updated 2008-10-27