Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3754
Authors Desconegut
Titles Puix vostra virtut a tots nos conuida
Incipit & Explicits text: Puix vostra virtut a tots nos conuida … y axi en lo cel regnau exalçat
Date / Place escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10ï 10ï 10: abaabcdccd
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Foulché-Delbosc et al. (2008), “Puix vostra virtut a tots nos convida [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 62 , n. Oh.53 (60:9)
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants 64-68 (ed. ref.)
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3283
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 3 (BITECA manid 1328)
Copied València: Miquel Ortigues, 1491 - 1500 (Miquel i Planas)
1451 - 1475 (Beltran)
Location in witness ff. 39-41v
Title(s) Desconegut, Puix vostra virtut a tots nos conuida, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 39] Cobles fetes en laor del glorios apostol sent Andreu
text: Puix vostra virtut / atots nos conuida … [ 41v] … y axi en lo cel / regnau exalçat
Poetic Stanza 11 x 10
Record Status Created 1999-06-01
Updated 2008-10-27