Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3753
Authors Desconegut
Titles Puix vostra virtut lo mon tot esmalta
Incipit & Explicits text: Puix vostra virtut lo mon tot esmalta … noy poden estar infels ni juheus
Date / Place escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10ï 10ï 10: abaabcdccd
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Foulché-Delbosc et al. (2008), “Puix vostra virtut lo mon tot esmalta [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 62 , n. 0h.54 (60:10)
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants 58-63 (ed. ref.)
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3282
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 3 (BITECA manid 1328)
Copied València: Miquel Ortigues, 1491 - 1500 (Miquel i Planas)
1451 - 1475 (Beltran)
Location in witness ff. 35-38
Title(s) Desconegut, Puix vostra virtut lo mon tot esmalta, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 35] Cobles fetes en laor del glorios sent thomas apostol
text: Puix vostra virtut / lo mon tot esmalta … [ 38] … noy poden estar / jnfels nj juheus
Poetic Stanza 11 x 10
Record Status Created 1999-06-01
Updated 2008-10-27