Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 3752
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1613
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Corts. Ordenacions sobre l'abreviació dels plets i altres disposicions relatives a l'aplicació de la justícia
Language català
Date promulgat 1301-04-19
City, library, collection, & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, R-188 | Núm. de registre Reg. A 2301 | Antic Vitr. I-92 | Antic 316(46.71Bar)Usa
Copied Barcelona [?]: 1441 - 1460
Location in witness ff. xlrb-xliiiiva
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ xlrb] Jncipiunt ordinationes Barchinone facte per vicarium et proboshomines Barchinone
pream.: Jacobus dei gracia rex Aragonum valencie et Murccie [?] ac comes barchinona. dilecto suo petro arnaldj de zuarja uicario … quorum capitulorum talis est
tit.: De his qui dictas ordinationes fecerunt
prol.: Aquests ordonaments dauayl scrits an tractats e ordonats en .P. [f. xlva] .A. de ceruera veguer … en los ordinaments noueylament fets quen sia feta la sua uoluntat axi con aell placia
tit.: De examine aduocatorum et examinatoribus eorum
text: Primerament ordonarem que tots los auocats sien examjnats … [ xliiiirb] … Atorgao lo senyor Rey e uol e mana que aso sia
rubr.: De conclusione predictorum [?]
conf.: Igitur cum sit nobis cordj et regali … [ xliiiiva] … Datum [f. xliiiiva] valencie .iiij.o. kalendas Madij Anno dominj M.o CCC.o primo
Record Status Created 2000-04-12
Updated 2014-07-31