Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3751
Authors Desconegut
Titles Puix per vos, Verge Maria
Salve Regina
Incipit & Explicits text: Puix per vos, Verge Maria … de la vostra sanctedat
Date / Place escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7ï 7 7ï 7 7ï 7 7ï 7: ababcdcd
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Foulché-Delbosc et al. (2008), “Puix per vos, Verge Maria [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 110 , n. 0h.42 (131:97)
Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de… 73-75
Miquel i Planas (1915-20), “El Cançoner d'en Miquel Ortigues (Segle XVI)”, Bibliofília 41-42 , n. xi (ed. ref.)
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants 49-51
Bulbena i Tosell (1899), Cançoner mistich aa ijv
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 3280
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 3 (BITECA manid 1328)
Copied València: Miquel Ortigues, 1491 - 1500 (Miquel i Planas)
1451 - 1475 (Beltran)
Location in witness ff. 29v-30v
Title(s) Desconegut, Puix per vos, Verge Maria, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 29v] La salue regina ordenada en cobles
text: Puix per vos verge maria | en lo cel regnam sens fi … [ 30v] … contrals enemjchs malignes | dela vostra sanctedat | Amen
Poetic Stanza 12 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5199
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 4-3-44 (1) (BITECA manid 2207)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1528-08-05 (colofó)
Location in witness f. c iijrb-vb
Title(s) Desconegut, Puix per vos, Verge Maria, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ c iijrb] La Salue Regina
text: P2Uix per vos verge Maria | en lo cel regnam sens fi … [ c iijvb] … contra los enemichs malignes | dela vostra sanctedat
Poetic Stanza 12 x 4
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Seguida”
Record Status Created 1999-06-01
Updated 2011-04-04