Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3749
Authors Desconegut
Titles Apòstol molt sant de gran sapiència
Incipit & Explicits text: Apostol molt sant de gran sapiencia … que sou dels apostols lo martre primer
Date / Place escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10ï 10 10ï 10 10ï 10: ababcdcd
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Foulché-Delbosc et al. (2008), “Apostol molt sant de gran sapiencia [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 99-100 , n. 0h.3 (131:28)
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants 37-41 (ed. ref.)
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3278
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 3 (BITECA manid 1328)
Copied València: Miquel Ortigues, 1491 - 1500 (Miquel i Planas)
1451 - 1475 (Beltran)
Location in witness ff. 22-24v
Title(s) Desconegut, Apòstol molt sant de gran sapiència, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 22] Cobles fetes en laor del glorios apostol sent Jaume
text: Apostol molt sant / de gran sapiencia … [ 24v] … que sou dels apostols / lo martre prjmer
Poetic Stanza 12 x 8
Record Status Created 1999-06-01
Updated 2008-12-17