Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3747
Authors Desconegut
Titles Sent Johan Euangeliste
Incipit & Explicits text: Sent Johan Euangeliste … siau de tots recordant
Date / Place escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7ï 7 7ï 7 7ï 7 7ï 7: ababcdcd
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Foulché-Delbosc et al. (2008), “Sent Johan Evangeliste [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 111-112 , n. 0h.58 (131:104)
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants 28 (ed. ref.)
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3276
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 3 (BITECA manid 1328)
Copied València: Miquel Ortigues, 1491 - 1500 (Miquel i Planas)
1451 - 1475 (Beltran)
Location in witness ff. 13-16
Title(s) Desconegut, Sent Johan Euangeliste, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 13] Cobles fetes en laor del glorios sent Johan euangeliste
text: Sent johan euangeliste | digne sou desser loat … [ 16] … puix tal gracia guanyareu | siau de tots recordant
Poetic Stanza 1 x 4, 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1999-06-01
Updated 2008-10-27