Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3739
Authors Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa
Titles Carta als consellers de Barcelona
Incipit & Explicits text: Cars amichs. Com nos studiant algunes vegades en lo Valeri … Dada en Valencia lo primer dia de deembre l'any de la nativitat de Nostre Senyor .MCCC noranta e cinch
Date / Place escrit València 1395-12-01
Language català
Text Type: Prosa, Carta
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 3256
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, 1G ms. 36 (BITECA manid 1880)
Copied València: Bartol de Savalls para Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa, 1395-12-01 ad quem
Location in witness f. 1v
Title(s) Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa, Carta als consellers de Barcelona, escrit 1395-12-01
Incipit & Explicits rubr.: [ 1v] Tresllat de la letra quel Cardenal de Valencia trames als Consellers de Barçellona com los enuja lo present libre
text: C2ars amichs Com nos studiant algunes vegades en lo valeri … E lo sant sperit cars amjchs vos vulla tenjr en sa guarda
colofó: Dada en valencia lo primer dia de deembre layn dela natiuitat de nostre senyor .Mccc. noratna e Cjnch
ID no. of Witness 2 cnum 3054
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, R.I.11 (BITECA manid 1876)
Copied 1401 - 1410 [?] (Iglesias-Fonseca)
1401 - 1440 [?]
Location in witness 2rb-2vb
Title(s) Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa, Carta als consellers de Barcelona, escrit 1395-12-01
Incipit & Explicits rubr.: [ 2rb] Trelat dela letra que lo molt Reuerent pare en Christ Cardenal de Valencia trames als Conseyllers de la Ciutat de Barchinona ab lo libre apelat Valeri
carta: C3ars amichs com nos studiant algunes ueguades en lo Valeri veessem que les notables isto [f. 2va] ries e fort excellents auctoritats que ali son posades … [ 2vb] … e per tots temps totes coses que poram complir per honor de uosaltres E lo sant sperit cars amichs uos uulla tenir en sa guarda. Dada en Valencia lo primer dia de deembre lany dela Natiuitat de nostre senyor .M.CCC.XC.V.
ID no. of Witness 3 cnum 3602
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 285 (BITECA manid 1878)
Copied 1401 - 1500
Location in witness f. iira-rb
Title(s) Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa, Carta als consellers de Barcelona, escrit 1395-12-01
Incipit & Explicits tit.: [ iira] Translat de la letra quel Cardenal de Valencia trames als Consellers de Barchinona com los trames lo present libre appellat valeri maximo
text: C5ars amichs com nos estudiant algunes ueguades en lo valeri uehessem … [ iirb] … per honor de uosaltres Elo sant spirit cars amichs uos uulla tenir en sa guarda. Dade en valencia lo primer dia de deembre layn dela natiuitat de nostre senyor Mil. cccc noranta e cinch
Record Status Created 1999-05-28