Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3727
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Casa de Subhastes de Barcelona
Title Llibres, manuscrits, mapes i obra gràfica
Place / Publisher Barcelona: [s. e.]
Date / Location 1999: pp. 125
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 9-49
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2478 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 11-VI-24. València: Cristòfol Koffman, 1512. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
Record Status Created 1980-01-18
Updated 2008-11-17