Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 3722
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2438
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort
Language català
Date promulgat 1344-10-18
City, library, collection, & call number Madrid: Real Academia de la Historia ( Salazar y Castro:), 9/680 | Antic K 55 | Antic 12-4-6 | Antic 9-5-1 | Antic 680
Copied 1451 - 1500 (lletra)
Location in witness ff. 1 prel.-5vb prel. + i-cviiiv
Incipits & Explicits in witness tit.: [ 2 prel.] Tabla dels Capitulos dels [sic] ordinations fetes per lo molt Alt Senyor enpere terç Rey darago Sobre lo Regiment de tots los officis dela sua Cort
índex: [ 2ra prel.] Primera ordenança… 1 Dels mayordoms … 2 … [ 5vb prel.] … ordinatio feta per lo Senor [sic] Rey don Johan sobre la prioritat dels officials de casa sua. 180.
rubr.: [ i] Ordinacions fetes per lo molt alt senyor en Pere terç Rey darago sobre lo Regiment de tots los officis dela sua cort
intitulatio: N7os en pere per la gracia de deu Rey darago de Valencia … de Rosello e de Cerdanya
pream.: A memoria eternal e dreta dispensacio de regiment … [ iiv] … en tot ço que ales dites nostres ordinacions no seran contraries volen esser obseruades
datatio: Datum Barchinone Quintodecimo kalendas Nouembris Anno dominj Millesimo Trecentesimo Quadragesimo quarto
tit.: Dels maiordomens
dispositio: U3Tilitat e ornament de nostra Cort real concernents hauem corregit esser molt necessarj que algunes coses … [ cviiiv] … dela nostra ordinacio qui fara per lo offici que tendra per nos
Note al peu del f. 5v prel. “Pracmatica quel Senyor Rey don Johan stant duch feu en la Cort dela declaratio per lo Senyor Rey en pere pare seu ab letra aell feta sobra laprioritat dels officis de su [sic] casa”
Record Status Created 2000-03-13
Updated 2012-01-28