Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3710
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles Assumpció de la Verge
Date / Place traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts part de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Baucells i Reig (1983), “El relat de l'Assumpció de Maria i la formació religiosa popular en la Baixa Edat Mitjana”, Revista Catalana de Teologia 175-83
Solá Brunet (1951), “Textos asuncionistas de nuestro Archivo Capitular”, Scrinium 8-9
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 12125
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cxliirb-cxlvva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Assumpció de la Verge (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cxliirb] Con nostre done sancta Maria. sen puya als cels
text: L2o puyament dela uerge madona sancta Maria. enlo cel en qual manera es fet ensenyat es per .i. libre que feu sent johan euangelista … [ cxlvva] … perque los monges sen tornaren denlo monastir els diables sen tornaren en iffern [sic]
ID no. of Witness 2 cnum 11581
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 171vb-176rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Assumpció de la Verge (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 171vb] Del puyament de la uerge Maria en lo Cel
text: L7O puyament de la uerge Maria en lo cel en qual manera sia feyt es enseyat per un libre que sant johan euangeliste \fe/ … [ 176rb] … per que los monges sen torneren en lo monestir els demonis sen anaren en infern
ID no. of Witness 3 cnum 3216
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, Cod. 178, Fragments de còdexs 1, núm. 5 (BITECA manid 1916)
Copied 1341 - 1360 (Baucells)
Location in witness ff. 5-13
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Assumpció de la Verge (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Incipit & Explicits text: [ 5] [l]o pugam[ent] de la verge maria en l[o cel en quina] manera sie fet e enseyat … [ 13] … En apres venc ves ela vn baro del cel marauelos qui portaua en la dreta part la creu per
Condition incomplet
References Baucells i Reig (1983), “El relat de l'Assumpció de Maria i la formació religiosa popular en la Baixa Edat Mitjana”, Revista Catalana de Teologia 175-83
Solá Brunet (1951), “Textos asuncionistas de nuestro Archivo Capitular”, Scrinium 8-9
ID no. of Witness 4 cnum 10963
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. clxxxvira-cxcva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Assumpció de la Verge (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxvira] lo pugament dela uerge Maria al cel
text: L4O pujament dela uerge Maria al cel en qual manera sia feit es encejat per .i. libre que feu sent jouan euengeliste … [ cxcva] … els demonis sen anaren en jnfern ab gran brugit
Record Status Created 1999-04-16
Updated 2011-04-06