Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3701
Authors Desconegut
Titles Sermó sobre la Ressurrecció
Date / Place escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Avenoza (2005), “Presència de l'Evangeli de Nicodemus en un sermó català del s. XV”, Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Alacant, 18-22 de setembre de 2003)
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3202
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Sant Cugat, 62 (BITECA manid 1169)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 37-38
Title(s) Desconegut, Sermó sobre la Ressurrecció, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits text: [ 37] primo per la sua visitacio los jnferns ha torbats … [ 38] … ihesuchrist obri la porta E tots jntraren dient Cantem ha nostre senyor cant nouell Car merauelles ha fetes uuy. Item Cantemus domino glorie enjm et caetera
References Avenoza (2005), “Presència de l'Evangeli de Nicodemus en un sermó català del s. XV”, Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Alacant, 18-22 de setembre de 2003)
Record Status Created 1999-03-19
Updated 2003-07-06