Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3689
Format llibre. ref. sec.. imprés
Title La versió catalana medieval dels tractats de falconeria “Dancus rex” i “Guillelmus falconarius”
Associated persons Marinela Garcia Sempere (Ed.)
Place / Publisher Alacant: Universitat d'Alacant
Date / Location 1999: pp. 234
Held by Barcelona: Biblioteca de treball GAV
Source of Data for Works texid 2691 Desconegut, Dancus Rex (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1340 [?]
texid 3068 Guillelmus Falconarius, Llibre del mestre falconer (tr. Desconegut), traduït 1301 ca. - 1350 [?]
Record Status Created 1999-11-18
Updated 2003-03-04