Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 3686
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2438
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort
Language català
Date promulgat 1344-10-18
City, library, collection, & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/10629 | Altre KK 127 | Antic 10629 | Antic Plut. II. lit. n. 16
Copied 1501 - 1600
Location in witness ff. 1ra prel.-2vb prel. + i-cxv
Incipits & Explicits in witness tit.: [ 1ra prel.] Taula
índex: Dels beneficis donadors … [ 2vb] … Dela tatxatio de les car|tes e letres que exiran dela | dita cort lxxxviiij
rubr.: [ i] Ordinacions fetes per lo señor Rey | en Pere terç Rey de Arago sobre | lo regiment de tots los officials dela sua cort molt notables necessaries| e profitoses
intitulatio: N3OS en Pere perla gracia de Deu Rey de Arago … e de Cerdaña
pream.: A memoria eternal e dreta dispensatio de | regiment … [ II] … no seran contraries | volem esser obseruades
datatio: Datum Barchinone .xv. kalendas Nouembris Anno | Domini Millesimo Trecentesimo Quadragesimo Cuarto
tit.: Dels Maiordomens
dispositio: V3tilitat e ornament de nostra cort Real concernents hauem cogitat molt | esser necessari que algunes coses que per lo offici de Maiordom … [ cviiiv] … li sera request per en | la presentia daquells les carregues ordenades aportar
tit.: Declaratio feta sobre totes les dites | ordinations
text II: P3er tal com humana natura no basta a prouehir als dubtes e altercations … [ cxv] … qui fara per lo offici que | tendra per nos
colofó: Explicit Deo gratias
Note Manca la rúbrica relativa a l'“Ofici dels segelladors de la scrivania” i inserta “Dels hoydors” a l'interior de l'ordenança “Dels scrivans de manament de la nostra scrivania” (f. 47v)
Record Status Created 1980-02-26
Updated 2018-03-22