Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3685
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Sadurní Martí
Title El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica
Source Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval
Place / Publisher Barcelona: Asociación Hispánica de Literatura Medieval
Date / Location 11 1997: pp. 461-502
Held by Barcelona: Biblioteca de treball
Source of Data for Witnesses cnum 1487 MS: Alain Chartier, Requesta d'amor de Madama Sense Mercè (tr. Francesc Oliver), traduït 1424 a quo - 1458 ad quem. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3573 MS: Bernat Turell, Veguer de Barcelona, Resposte d'en Bernat Turell a Mossèn Pou, escrit 1458. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3575 MS: Bernat Turell, Veguer de Barcelona, Segona resposta d'en Bernat Turell a Mossèn Pou, escrit 1458. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 462 MS: Col·lectiu, Cançoner del Marquès de Barberà, compilat 1450 - 1500. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3550 MS: Desconegut, Ab pena gran mos dèbils sentiments, escrit 1450 ca.. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3558 MS: Desconegut, Cercant camí de poder esmerçar, escrit 1450 ca.. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3553 MS: Desconegut, Com fel amant, pris vida d'asperansa, escrit 1450 ca.. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3554 MS: Desconegut, Del ja promès no tench més avant cura, escrit 1450 ca.. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3557 MS: Desconegut, En aquell jorn que·us fiu de mi senyora, escrit 1450 ca.. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3552 MS: Desconegut, Esper, esper de vostra senyoria, escrit 1450 ca.. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3551 MS: Desconegut, Ja no tench res que tot vostra no sia, escrit 1450 ca.. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3545 MS: Desconegut, Jamés degú ama lo que no veu, escrit 1450 ca.. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3544 MS: Desconegut, La cruel fortuna mia, escrit 1450 ca.. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3547 MS: Desconegut, La virtut sou en pròpria forma, escrit 1450 ca.. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3548 MS: Desconegut, No crech al món sia tant linda dama, escrit 1450 ca.. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3546 MS: Desconegut, No pug dir, sert, virtut o gentilesa, escrit 1450 ca.. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3556 MS: Desconegut, No·m sé si só en mar, cel o en terra, escrit 1450 ca.. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3924 MS: Desconegut, Oracio facta per materia de complanctu amoris, pronunciat 1438. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3549 MS: Desconegut, Per què·m dieu que no·us vull, ma senyora, escrit 1450 ca.. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3538 MS: Desconegut, Pus conexeu vos ám ab fermetat, escrit 1450 ca.. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3555 MS: Desconegut, Si·m trop abssent de vostra gentilesa, escrit 1450 ca.. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3561 MS: Francesc Galceran de Pinós, Resposta del noble don Francesc de Pinós a Mossèn Pou, escrit 1458. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3539 MS: Francesco Vitale de Noja, Si·ls trebals que dóna amor, escrit 1450 ca. [?]. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3584 MS: Francí Desvalls, Cavaller, Resposta de Francí Desvalls, escrit 1458. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3925 MS: Jaume Civaller, Cavaller, Amors, amors, jo us atorch senyoria, escrit 1458 [?] - 1464 [?]. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3586 MS: Jaume Civaller, Cavaller, Resposta de Jachme Civaller a Mossèn Pou, escrit 1458. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3564 MS: Joan Almugàver, Resposta de Mossèn Almugàver a Mossèn Pere Pou, escrit 1458. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3566 MS: Joan Almugàver, Segona resposta de Mossèn Almugàver, escrit 1458. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3568 MS: Joan Almugàver, Terça resposta de Mossèn Almugàver, escrit 1458. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3582 MS: Joan Francesc Boscà, Resposta d'en Joan Boscà, escrit 1458. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 1486 MS: Joan Roís de Corella, Cavaller, Jardí d'amor, escrit 1471 - 1486. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3542 MS: Joan Roís de Corella, Cavaller, Lletra fingida que Aquiles escriu a Policena i resposta d'ella, escrit 1471 ca. - 1497 ad quem. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3543 MS: Joan Roís de Corella, Cavaller, Raonament de Tèlamo i d'Ulises en el setge de Troia, escrit 1471 ca.. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3579 MS: Joan de Cruïlles, Cavaller, Altre letre de Joan de Cruïlles a Mossèn Pou, escrit 1458. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3578 MS: Joan de Cruïlles, Cavaller, Letre de Joan de Cruïlles a Mossèn Pou, escrit 1458. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3577 MS: Joan de Cruïlles, Cavaller, Resposta d'en Joan de Cruïlles a Mossèn Pou, escrit 1458. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3581 MS: Joan de Cruïlles, Cavaller, Segona resposte de Joan de Cruïlles a Pou, escrit 1458. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3540 MS: Joan de Sant Climent, Los fats cruels, per migà de Fortuna, escrit 1450 ca.. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3588 MS: Miquel de Dons, Cavaller, Resposte de Miquel de Dons a Mossèn Pou, escrit 1458. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3569 MS: Pere Joan Ferrer, Cavaller, Resposta d'en Pere Joan Ferrer a Mossèn Pou, escrit 1458. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3571 MS: Pere Joan Ferrer, Cavaller, Segona resposta de Pere Joan Ferrer a Pere Pou, escrit 1458. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3560 MS: Pere Pou, Cavaller, Deseximents, deseximents, escrit 1458-03-25. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3559 MS: Pere Pou, Cavaller, En lo temps de la desliberació mia, escrit 1458-03-25 ca.. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3580 MS: Pere Pou, Cavaller, Replica de Mossèn Pou a en Joan de Cruïlles, escrit 1458. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3574 MS: Pere Pou, Cavaller, Rèplica d'en Pou a Bernat Turell, escrit 1458. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3587 MS: Pere Pou, Cavaller, Rèplica d'en Pou a Mossèn Jaume Civaller, escrit 1458. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3570 MS: Pere Pou, Cavaller, Rèplica d'en Pou a Pere Joan Ferrer, escrit 1458. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3583 MS: Pere Pou, Cavaller, Rèplica d'en Pou a en Joan Boscà, escrit 1458. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3562 MS: Pere Pou, Cavaller, Rèplica de mossèn Pou a Don Francesc, escrit 1458. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3565 MS: Pere Pou, Cavaller, Rèplica de mossèn Pou a Mossèn Almugàver, escrit 1458. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3585 MS: Pere Pou, Cavaller, Rèplica de mossèn Pou, escrit 1458. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3576 MS: Pere Pou, Cavaller, Segona rèplica d'en Pou a Bernat Turell, escrit 1458. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3567 MS: Pere Pou, Cavaller, Segona rèplica d'en Pou a Mossèn Almugàver, escrit 1458. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3572 MS: Pere Pou, Cavaller, Segona rèplica de Pou a Pere Joan Ferrer, escrit 1458. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 1123 MS: Pero Martines, Lletra al princep de Viana, escrit 1460-02-14 - 1460-02-25. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3537 MS: Pero Martines, Meravellat estich de ço que hoig, escrit 1461-02-25 a quo. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
cnum 3563 MS: Vilademany, Resposta de Vilademany a Mossèn Pou, escrit 1458. Montserrat: Monestir, 992, 1491 - 1500
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1330 MS: Montserrat: Monestir, 992. 1491 - 1500. Col·lectiu, Cançoner del Marquès de Barberà, compilat 1450 - 1500.
Record Status Created 1999-11-08
Updated 2000-06-01