Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3675
Authors Casa dels Jurats
Titles Sentència sobre l'aigua de la sèquia (catàleg)
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1239
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9873
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 2 (BITECA manid 1284)
Copied Ciutat de Mallorca: Bartomeu de Rius iniciat, 1391 - 1400 (ff. 1-75)
Ciutat de Mallorca: Pere de Sant Pere continuat, 1401 - 1510 (segona part, f. 76-217)
Location in witness f. 95rb-va
Title(s) Casa dels Jurats, Sentència sobre l'aigua de la sèquia, promulgat 1239
Incipit & Explicits rubr.: [ 95rb] Sentencia dela aygua dela cequja
dispositio: C6om dela aygua dela Cequia gran contencio fos entre lo senyor en P. perla gracia de deu senyor del Regne de Mallorques dela vna part e lo senyor en Nutio sans … [ 95va] … Auans cascun de la part sua a sos acostats do
datatio: la qual cosa es feta Quinto kalendas Augusti Anno domini Mo cco xxxo Nono
testimonis: se ✠ nyal del senyor Jnfant en P per la gracia de deu senyor del Regne de Mallorques … sen ✠ yal den G. dalfi demuntdits qui asso loam e fermam
certificació: Sen ✠ yal den p. artich notari de Mallorques … on es dit scrit feci et
Note en el f. 95ra comencen una intitulatio i una introducció que queden penjades i estan tatxades amb una línia en diagonal de dalt a baix. El final queda en l'aire. Segueixen textos en llatí fins al f. 98va
Record Status Created 1998-11-13
Updated 2008-12-19