Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3647
Authors Desconegut
Titles Receptes i conjurs
Date / Place escrit 1490 - 1510
compilat 1701 - 1800
Language català
Text Type: Prosa, Oracions, Receptes
Subject MEDICINA
SUPERSTICIÓ
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 3102
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 311 (BITECA manid 2427)
Copied 1491 - 1510 (receptes catalanes)
1401 - 1800 (recull factici)
Location in witness ff. 2-7
Title(s) Desconegut, Receptes i conjurs, escrit 1490 - 1510
Incipit & Explicits invoc.: [ 2] Ihesuschristus filius mej
rubr.: Primerament te senyaras tu y lo pasient tres voltes e direu en vostres voltes lo pater noster e la Aue maria
text: Comun te mal de lop o despayma o dolor continuable … [ 7] … Sanch tota vertederament sana axi com assi axi es veritat. E axi aquest sia gorit de son mal ✠ Amen ✠ siat ✠ siat ✠ siat
ID no. of Witness 2 cnum 3169
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 311 (BITECA manid 2427)
Copied 1491 - 1510 (receptes catalanes)
1401 - 1800 (recull factici)
Location in witness f. 7v
Title(s) Desconegut, Receptes i conjurs, escrit 1490 - 1510
Incipit & Explicits rubr.: [ 7v] Per fer fondra Jmfladura
text: Sera manaster que serqueu cuts dels mayors que trobareu … e prest sera gorn ab la ajuda de deu
ID no. of Witness 3 cnum 3170
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 311 (BITECA manid 2427)
Copied 1491 - 1510 (receptes catalanes)
1401 - 1800 (recull factici)
Location in witness f. 14r-v
Title(s) Desconegut, Receptes i conjurs, escrit 1490 - 1510
Incipit & Explicits text: [ 14r] […] andat e per tots los altres feells quj senyorja tenen … [ 14v] … e sutza e de vinagra e per la molt lega e cru […]
Condition fragment
Note Es tracta d'un text religiós en català i llatí
Record Status Created 1998-05-21
Updated 2003-10-20