Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3647
Format llibre. edició. imprés
Author Jaume March
Title Obra poètica
Associated persons Josep Pujol (Ed.)
Series Els Nostres Clàssics, A, 133
Place / Publisher Barcelona: Barcino
Date / Location 1994: pp. 308
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 6/40 (fot. parcial introd.) JMC
Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 6/40 (fot. parcial introd.) JMC
Source of Data for Works texid 3595 Bernat, […] ses fortz bastós o ses autres reclams, escrit
texid 3430 Felip Dalmau de Rocabertí I, Vescomte de Rocabertí, Mossén Jacme, si us plats, vullats triar, escrit
texid 4290 Jaume March, Ceyla qu·ieu port en semblan de colomba, escrit 1371
texid 1740 Jaume March, Debat entre Honor e Delit, escrit 1365-07 a quo
texid 3003 Jaume March, Dins un verger molt gran, escrit 1410 ad quem
texid 3066 Jaume March, Dreyt e raysó ha mos .v. sens forçats, escrit 1371
texid 1742 Jaume March, Mosse·l veçcoms, dels dos temps vull triar, escrit 1350 - 1400
texid 4293 Jaume March, Quan eu cossir en los fets mundanals, escrit 1410 ad quem
texid 4294 Jaume March, Sus en lo mig de la costa, escrit 1410 ad quem
texid 4291 Jaume March, S·a Déu plagés que m'hagés format beyl, escrit 1371
texid 3594 Jaume March, Séy·En Bernat, volgre·m costés .i. march, escrit 1410 ad quem
texid 3067 Jaume March, Sí·m fay amor magresir los espòndils, escrit 1371
texid 3004 Jaume March, […] los pot hom nomenar, escrit 1410 ad quem
texid 2213 Jaume March… Dos són los alts, segons lo meu parer, escrit 1410 ad quem
texid 4292 Jaume March… Las, treballat e fora de mesura, escrit 1410 ad quem
texid 4295 Jaume March… Un sobrespler m'és vengut per lo veure, escrit 1410 ad quem
texid 3803 Pere March, Blanxa y bella n'és la costa, escrit 1412 ad quem
texid 1832 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Fayt hay venir, ab qui pusch·acordar, promulgat 1350 - 1387
Record Status Created 1999-06-01
Updated 2003-11-16