Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3645
Authors Esteve Rollan
Titles Judici e pronostic admirable de l'any de la nostra salut mdxiii fins en l'any mdxxiii
Date / Place escrit 1513 a quo
Language català
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Subject ASTROLOGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3097
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 12-1-18 (19) (BITECA manid 2425)
Imprint Barcelona [?]: Johannes Rosenbach (Lamarca), 1512 a quo - 1513-08 ad quem (data en què el comprà Colon)
Location in witness ff. a i-b iv
Title(s) Esteve Rollan, Judici e pronostic admirable de l'any de la nostra salut mdxiii fins en l'any mdxxiii, escrit 1513 a quo
Incipit & Explicits acc.: [ [a i]] En nom de nostre senyor e redemptor Jesu christ creador altissim del cel e dela terra comença aquesta obra astrologica
dedic.: A2Ls excellents pares e protectors. sapientissimos Consellers e dignissimos senyors. de aquesat nostra inclita ciutat de Barçelona. Judici o pronostich admirable del any dela nostra salut.M.D.xiij.fins en lany.M.d.xxiiij. inclusiuement. calculat e leuat. pre lo menor dels astrolechs frare Steue Rollan
tit.: [ [a iv]] Comendacio dela preclara sciencia astrologica
intr.: D4Eu glorios omnipotent e sapientissim constitui lo cel sobre los elements … [ a ijv] … Los quals vulla conseruar lo creador dels cels e regidor dels planetes en la sua gracia Amen.
tit.: Del principio del any: o reuolucio
text: P2Er quant veem al sentiment per experiencia que quant la luna la qual per los astrolechs segons diu Haly es appellada lo menor mon: … [ [b iiij]] … que per la acostumada clemencia : repellir vulla los mals aci pronosticats y los altres: e conuertir en be al poble christia Amen. Finis
Record Status Created 1998-03-30