Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3639
Authors Desconegut
Titles Prioritat del rei d'Aragó sobre el de Castella en el concili de Basilea ([?])
Language català
Text Type: Prosa
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 3074
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.III.2 (BITECA manid 2064)
Copied Antoni Blai (al menys del tractat de Sèneca), 1491 - 1510 (Castañeda)
Desconegut, 1501 - 1600 [?] (a partir del f. 149 (anotació manuscrita al catàleg d'Antolín))
Location in witness ff. 144v-145
Title(s) Desconegut, Prioritat del rei d'Aragó sobre el de Castella en el concili de Basilea [?]
Incipit & Explicits text: [ 144v] Com fos questio moguda entre los embaixadors del Rey de Castella elos misages ho embaixados del Rey darago sobre la vnio dela esglesia … [ 145] … vila desglesies Galtoli
Note als ff. 145v-146 s'inclou una relació de priorats i abacials del Principat
ID no. of Witness 2 cnum 3071
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/13208 (BITECA manid 2091)
Copied El Escorial: Francisco Pérez Bayer, 1779 (al primer foli del volum en blanc i al f. 212 es repeteix l'anotació “Escurial Jornada de 1779”)
Location in witness f. 96r-v
Title(s) Desconegut, Prioritat del rei d'Aragó sobre el de Castella en el concili de Basilea
Incipit & Explicits text: [ 96] Com fos questio moguda entre los Embaxados del Rey de Castella … [ 96v] … Fila desglesies Galtoli
Associated MSS/editions manid 2064 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.III.2. Antoni Blai, 1491 - 1510. Leonardo Bruni d'Arezzo, Comentari a l'econòmica d'Aristòtil (tr. Martí de Viciana, Governador de La Plana), traduït 1481 - 1492 ad quem.
Note als ff. 97-98v s'inclou una relació de priorats i abacials del Principat
Record Status Created 1997-11-13
Updated 2006-05-23