Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 3639
Name Aleixo de Queiroz Ribeiro de Sotomayor d'Almeida e Vasconcelos, Comte de Santa Eulalia
Sex H
Title Comte de Santa Eulalia
Milestones Naixement Ponte de Lima 1868-04-18 (Wikidata)
Mort 1917-05-06 (Wikidata)
Affiliation escultor (Wikidata)
Owner of copid 1119 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Inc 9550.5 vol. 2 (1481-10-08). Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1481 .
copid 2216 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Inc 9550.5 vol. 2 (1) (1512-11-02). Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510 .
copid 2217 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Inc 9550.5 (32.5) (1520 ca.). Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512 .
copid 2218 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Inc 9550.5 vol. 2 (5) (1513-05-06). Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05 .
copid 2219 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Inc 9550.5 vol. 2 (6) (1510-11-02). Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510 .
copid 2220 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Inc 9550.5 vol. 2 (8) (1496 ca.). Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21 .
copid 2221 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Inc 9550.5 vol. 2 (9) (1513-05-15). Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503 .
copid 2222 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Inc 9550.5 vol. 2 (10) (1515 ca.). Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23 .
copid 2224 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Inc 9550.5 vol. 2 (3) (1530 ca.). Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05 .
References (most recent first) Tractat a Wikimedia Foundation (2012-), , n. Q50031860
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q50031860 vist 2023-11-08
Record Status Created 2005-01-27
Updated 2023-11-08