Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3637
Authors Desconegut
Titles Canòniques dels reis d'Aragó
Date / Place escrit 1458 a. (es parla del Magnànim com a persona viva)
Language català
Text Type: Prosa
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 8722
City, library, collection & call number Cervera: Arxiu Històric Comarcal, Boeci 2 (sense signatura) (BITECA manid 2780)
Copied 1391 [?] - 1430 [?] (filigrana)
Location in witness ff. 1-3 post. ff. [?]-ciii
Title(s) Desconegut, Canòniques dels reis d'Aragó, escrit 1458 a.
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 post.] Aquest son los Reys de Nauarra e darago ap[res que] hagueren perduda la Senyorja despanya Empero la […] era Regna e Arago era Comtat
text: Lo Primer Rey de Nauarra e darago fo nomenat en Niego e la Regina sa muller Toda … [ 3 post.] … pres ffraga e Mirauet En lany de nostre senyor Mcliiij […]
Condition incomplet
ID no. of Witness 2 cnum 3070
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.III.2 (BITECA manid 2064)
Copied Antoni Blai (al menys del tractat de Sèneca), 1491 - 1510 (Castañeda)
Desconegut, 1501 - 1600 [?] (a partir del f. 149 (anotació manuscrita al catàleg d'Antolín))
Location in witness ff. 138-144v
Title(s) Desconegut, Canòniques dels reis d'Aragó, escrit 1458 a.
Incipit & Explicits rubr.: [ 138] Aquestes son les Canoniques de tots los Reys darago
text: Aquests foren los Reys de Nauara e de Arago apres que los gots agueren perduda la Senyoria de spanya … [ 144v] … Lo xviii. Rey ague nom Don Alfonso lo qual fon fill del dit Rey Don ferando. e la muller del dit Rey Don Alfonso ague nom dona Maria filla del Rey de Castella lo qual Rey es molt ardit e gran conquistador de moros é regnes deça la mar. e dela la mar
ID no. of Witness 3 cnum 3069
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/13208 (BITECA manid 2091)
Copied El Escorial: Francisco Pérez Bayer, 1779 (al primer foli del volum en blanc i al f. 212 es repeteix l'anotació “Escurial Jornada de 1779”)
Location in witness ff. 87-96
Title(s) Desconegut, Canòniques dels reis d'Aragó, escrit 1458 a.
Incipit & Explicits rubr.: [ 87] Aquestes son les Canoniques de tots los Reys darago
text: Aquests foren los Reys de Nauara e de Arago apres que los gots agueren perduda la Senyoria de Spanya … [ 96] … Lo xviii. Rey ague nom Don Alfonso lo qual fon fill del dit Rey Don ferando. e la muller del dit Rey Don Alfonso hague nom dona Maria filla del Rey de Castella lo qual Rey es molt ardit e gran conquistador de moros é regnes deça la mar. e dela la mar
Associated MSS/editions manid 2064 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.III.2. Antoni Blai, 1491 - 1510. Leonardo Bruni d'Arezzo, Comentari a l'econòmica d'Aristòtil (tr. Martí de Viciana, Governador de La Plana), traduït 1481 - 1492 ad quem.
Record Status Created 1997-11-13
Updated 1997-11-13