Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3636
Format art. de llibre. ref. sec.. imprés
Author Josep Almiñana Vallés
Title La narrativa valenciana fins al sigle d'or
Source En torno al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia
Place / Publisher València: Generalitat Valenciana - Consell Valencià de Cultura
Date / Location II 1989: 269-311
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 10-10
Source of Data for Works texid 4784 Arnau Joan, Estil de la governació, escrit 1350 [?] - 1400 [?]
texid 1479 Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem
texid 1090 Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
texid 2947 Desconegut, Consideracions molt útils i devotes, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 4146 Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo
texid 1044 Desconegut, Donzelles fels, prech uos vingats auant, escrit 1400 - 1500
texid 1353 Desconegut, Revelació de Sant Pau (tr. Bernardí de Vallmanya), traduït 1494 - 1495-08-03
texid 1605 Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274
texid 1825 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Crònica de Pere el Cerimoniós, escrit 1375 a quo - 1386 ad quem
texid 1331 Pseudo-Jacobus de Voragine (I), Vida de Sant Honorat (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
texid 1776 Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328
Source of Data for MSS, Editions, or Copies copid 3157 Ed.: Ciutat de Mallorca: Olim Caputxins. Barcelona: Carles Amorós, 1535-09-03. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
manid 2531 MS: Palermo: Biblioteca di Storia Patria (Manoscritti Fondo Fitalia), Mss. I B 4. 1479-01-10. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 1105 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Códices. Libros varios Códice 2. València: Jaume Gisbert, per a València: Jurats, 1409 ca. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2533 MS: València: Catedral, Ms. 169. València[?]: Guillem de Pomareda, 1420. Guillem Anglès, Exposició breu gramaticalment en romanç del canon, escrit 1368 a.
manid 2536 MS: València: Catedral, Lligall?. 1533. Desconegut, Donzelles fels, prech uos vingats auant, escrit 1400 - 1500.
manid 2532 MS: València: Corpus Christi, V-21. 1476 [?] - 1500 [?]. Capellà d'Alfons el Magnànim… Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, escrit 1478 d.
manid 1055 MS: València: Olim Biblioteca Municipal, III. 1425 ca. Desconegut, Donzelles fels, prech uos vingats auant, escrit 1400 - 1500.
manid 2537 MS: València: Olim Roc Chabas. 1401? - 1500?. Guillelmus de Podio, Tractat de cant pla, traduït 1401 [?] - 1500 [?].
copid 1463 Ed.: València: Universitària, R-1/228. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515-02-15. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
Source of Data for Persons bioid 1023 Antoni Canals, OP
bioid 1034 Antoni de Vilaragut, noble
bioid 3025 Guillem Anglès (Lloc vinculat València [?])
bioid 1040 Joan Roís de Corella (Mossèn), Cavaller
bioid 1133 Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva
Source of Data for References bibid 4266 Llorente (1889), España. Sus monumentos y artes - Su naturaleza e historia
Record Status Created 1999-05-07
Updated 2011-03-01