Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 3636
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3775
Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó. Constitucions i capítols de cort
Language català
Date escrit 1512
City, library, collection, & call number Madrid: Biblioteca de Palacio, I/B/33 (3) | Antic I.B.33 | Antic 21-4 | Antic X P 2 | Antic 9 a 3
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-05-12
Location in witness ff. 12 + 1 + 6
ff. 399-410 + 1 + 411-416 (fol. del volum)
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 399] Constitucions fetes per la molt alta Senyora Reyna dona Germana consort e lochtinent general del Serenissimo e catholich Princep lo Senyor don Ferrando Rey de Arago: deles dos Sicilies et caetera. En la sizena cort de Cathalunya celebrada a tots los Regnes deça mar en la Uila de Montso En lany Mil.D.e dotze.
intitulatio: [ 400] I6N nomine domini nostri Jesu christi. Pateat vniuersis et singulis Quod nos Germana dei gratia regina Aragonum Sicilie | … et Gociani
pream.: Attendentes curias gene|rales fuisse per suam Catholicam Magestatem conuocatas … statuimus: sancimus: et ordinamus sub forma: et | declarationibus infrascriptis
tit.: Que al nombre dels juristes del Real Consell sien anadits [sic] quatre juristes. Capitol primer
text: P5Rimerament com experiencia haja monstrat que lo nombre dels vuyt juristes … [ 410] … et Celdran pro generali Thesaurario
tit.: Taula deles presents Constitucions capitols de cort: e priuilegis
índex: [ 410ra] Que al nombre dels juristes … [ 410rb] … Priuilegi atorgat al stament Ecclesiastich. Finis. Cum priuilegio
rubr.: [ 411] Capitols y modificacions fetes y atorgades per lo Inquisidor general enles presents corts de Montço del any Mil.D.xij. per los ministres y officials dela Inquisicio: e sobre lo modo de procehir. Prefatio
pref.: I6N dei nomine (…) matris Marie. Nouerint vniuersi. Quod die secunda mensis augusti Anno a natiuitate domini Millesimo quingentesimo duodecimo … in eis appositorum tenor est huius modi
tit.: Qui e quals foren los Doctors qui ab jurament consellaren al Reuerendissimo inquisidor general los capitols y ordinacions desus scrites y atorgades per la Reuerendissima senyoria
prol.: C5Onuocat consell dela sancta inquisicio … los quals son del tenor seguent
tit.: [ 411v] Dels officials y ministres y familiars y comensals que son de for dels inquisidors Cap. j.
text: P5Rimerament per quant sots color y en nom de officials … [ 416v] … protestibus adista vocatis et specialiter assumptis
conf.: Signum mei Saluator aleu … dels priuilegis obseruats. Et in linea .xxxj. ta.
Note entre les dues parts hi ha un foli en blanc que no compta la foliació; la taula és a dues columnes
Record Status Created 1999-12-17
Updated 2016-03-30