Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 3636
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3775
Germana de Foix, Reina de Corona d'Aragó. Constitucions i capítols de cort
Language català
Date escrit 1512
City, library, collection, & call number Madrid: Biblioteca de Palacio, I/B/33 (3) | Antic I.B.33 | Antic 21-4 | Antic X P 2 | Antic 9 a 3
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-05-12
Location in witness ff. 12 + 1 + 6
ff. 399-410 + 1 + 411-416 (fol. del volum)
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 399] Constitucions fetes per la molt alta Senyora Reyna dona Germana consort e lochtinent general del Serenissimo e catholich Princep lo Senyor don Ferrando Rey de Arago: deles dos Sicilies et caetera. En la sizena cort de Cathalunya celebrada a tots los Regnes deça mar en la Uila de Montso En lany Mil.D.e dotze.
intitulatio: [ 400] I6N nomine domini nostri Jesu christi. Pateat vniuersis et singulis Quod nos Germana dei gratia regina Aragonum Sicilie | … et Gociani
pream.: Attendentes curias gene|rales fuisse per suam Catholicam Magestatem conuocatas … statuimus: sancimus: et ordinamus sub forma: et | declarationibus infrascriptis
tit.: Que al nombre dels juristes del Real Consell sien anadits [sic] quatre juristes. Capitol primer
text: P5Rimerament com experiencia haja monstrat que lo nombre dels vuyt juristes … [ 410] … et Celdran pro generali Thesaurario
tit.: Taula deles presents Constitucions capitols de cort: e priuilegis
índex: [ 410ra] Que al nombre dels juristes … [ 410rb] … Priuilegi atorgat al stament Ecclesiastich. Finis. Cum priuilegio
rubr.: [ 411] Capitols y modificacions fetes y atorgades per lo Inquisidor general enles presents corts de Montço del any Mil.D.xij. per los ministres y officials dela Inquisicio: e sobre lo modo de procehir. Prefatio
pref.: I6N dei nomine (…) matris Marie. Nouerint vniuersi. Quod die secunda mensis augusti Anno a natiuitate domini Millesimo quingentesimo duodecimo … in eis appositorum tenor est huius modi
tit.: Qui e quals foren los Doctors qui ab jurament consellaren al Reuerendissimo inquisidor general los capitols y ordinacions desus scrites y atorgades per la Reuerendissima senyoria
prol.: C5Onuocat consell dela sancta inquisicio … los quals son del tenor seguent
tit.: [ 411v] Dels officials y ministres y familiars y comensals que son de for dels inquisidors Cap. j.
text: P5Rimerament per quant sots color y en nom de officials … [ 416v] … protestibus adista vocatis et specialiter assumptis
conf.: Signum mei Saluator aleu … dels priuilegis obseruats. Et in linea .xxxj. ta.
Note entre les dues parts hi ha un foli en blanc que no compta la foliació; la taula és a dues columnes
Record Status Created 1999-12-17
Updated 2016-03-30