Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3635
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Déus te guart de paret fesa
Motius que foren fets per lo noble D. Pedro de Aragó
Incipit & Explicits text: Deus te guart de paret fesa … e de sobre leals de Morvedre
Date / Place escrit 1387 a quo
Language català
Text Type: Prosa i vers
Metrics 8 6 6 6 6 6 6 6…: aabbcded…
References (most recent first) Farnés (1928), “Motius del rei en Pere d'Aragó”, Arxiu de Tradicions Populars 336
Llabrés i Quintana (1891), “Los motius del rey En Pere IV”, Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana 144
Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 68-70 , n. 43 (ed. ref.)
Note irregularitats mètriques
Subject PROVERBIS
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 3064
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.III.2 (BITECA manid 2064)
Copied Antoni Blai (al menys del tractat de Sèneca), 1491 - 1510 (Castañeda)
Desconegut, 1501 - 1600 [?] (a partir del f. 149 (anotació manuscrita al catàleg d'Antolín))
Location in witness f. 129rb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Déus te guart de paret fesa, escrit 1387 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 129rb] Motius que foren fets per lo Noblle Don Pedro darago pare que fon del Rey en Johan e del Rey en Martj
text: Deus te guar de paret fesa | E de hom de Manresa | De pasera Redona … Dones de barchanona | E senyores de Valencia | E companyones de xatiua
Poetic Stanza 27 vv.
Note els cinc darrers versos van precedits de la rúbrica “Altre motju de aquell princep mateix contra les dones ho en ajuda delles”
ID no. of Witness 2 cnum 3063
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/13208 (BITECA manid 2091)
Copied El Escorial: Francisco Pérez Bayer, 1779 (al primer foli del volum en blanc i al f. 212 es repeteix l'anotació “Escurial Jornada de 1779”)
Location in witness f. 72
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Déus te guart de paret fesa, escrit 1387 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 72] Motius que foren fets per lo Noble Don Pedro darago pare que fon del Rey en Johan e del Rey en Marti
text: Deus te guar de paret fesa | e de hom de Manresa | De pasera redona … Dones de barchanona | e senyores de valencia | E companyones de xatiua
Poetic Stanza 27 vv.
Associated MSS/editions manid 2064 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.III.2. Antoni Blai, 1491 - 1510. Leonardo Bruni d'Arezzo, Comentari a l'econòmica d'Aristòtil (tr. Martí de Viciana, Governador de La Plana), traduït 1481 - 1492 ad quem.
Note els cinc darrers versos van precedits de la rúbrica “Altre motiu de aquell princep mateix contra les dones ho en ajuda delles”
Record Status Created 1997-11-13
Updated 2008-12-17