Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3635
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Lluïsa Cases i Loscos
Title Catàleg dels protocols notarials de Barcelona, 2. Altres arxius
Place / Publisher Barcelona: Fundació Noguera
Date / Location 1990: pp. 485
Held by Barcelona: Arxiu Capitular
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2557 MS: Barcelona: Arxiu Capitular, Notaria particular de Francesc Puig. Notaris. Volum 235. 1352 - 1354. Desconegut, En nom de Déu tot poderos, escrit 1354 a quo.
Source of Data for Persons bioid 1803 Andreu Mir, notari
bioid 1935 Jeroni Antic Canyelles, notari
bioid 1162 Joan Fogassot, notari
bioid 2796 Julià Roure, notari
bioid 2424 Pere Joan Soler, notari
bioid 1093 Pere Miquel Carbonell i de Soler (Mossèn), notari
Record Status Created 1999-04-30
Updated 2011-03-17