Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3631
Format insp. pers.. ref. sec.. manuscrit
Author Edith de la Marnierre
Title Inspecció personal
Date / Location 1999:
Source of Data for Witnesses cnum 3310 Ed.: Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (4). Barcelona: Carles Amorós [?], 1520 ca.
cnum 1739 Ed.: Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10. Madrid: Academia de la Historia (RAH) (San Román), 1/1024. Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12.
cnum 1416 MS: Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 68, 1451 - 1500
cnum 1676 MS: Desconegut, Constitucions dels pares de l'orde de la Verge Maria de la Mercè (tr. Desconegut), traduït 1304 a quo. Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Còdexs “Varia”, II, 1401 [?] - 1500 [?]
cnum 2585 MS: Desconegut, De medicina, escrit 1350 [?] - 1450 [?]. Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Fragments de còdexs manuscrits, Carpeta núm. 14, núm. 274, 1351 [?] - 1450 [?]
cnum 679 MS: Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392. Barcelona: Arxiu Capitular, Cod. 30, 1415 - 1450
cnum 3254 MS: Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?. Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Fragments de còdexs manuscrits, Carpeta núm. 14, núm. 273, 1401 - 1500
cnum 1453 MS: Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?. Montserrat: Monestir, 1152 (IV), 1301 - 1400
cnum 441 MS: Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 68, 1451 - 1500
cnum 592 MS: Pseudo-Bernardus Claravallensis, Carta de sant Bernat a la seva germana (tr. Antoni Canals), traduït 1396 a quo - 1410 ad quem. Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 72, 1441 - 1460
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1207 MS: Barcelona: Arxiu Capitular, Cod. 6 (I). 1430 - 1439. Desconegut, Miracles de la Verge, compilat 1301 - 1439.
manid 1426 MS: Barcelona: Arxiu Capitular, Cod. 12 (1). Barcelona: Bartomeu Miquel, 1433-09-01. Guido delle Colonne, Històries troianes (tr. Jaume Conesa), traduït 1367-06-18 - 1374-07-12 ad quem.
manid 1477 MS: Barcelona: Arxiu Capitular, Cod. 30. 1415 - 1450. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1965 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Còdexs “Varia”, II. 1401 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Constitucions dels pares de l'orde de la Verge Maria de la Mercè (tr. Desconegut), traduït 1304 a quo.
manid 1447 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Manuscritos varia, 4. 1401 - 1425. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 2434 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Fragments de còdexs manuscrits, Carpeta núm. 14, núm. 273. 1401 - 1500. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290? - 1320?.
manid 2326 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Fragments de còdexs manuscrits, Carpeta núm. 14, núm. 274. 1351 [?] - 1450 [?]. Desconegut, De medicina, escrit 1350 [?] - 1450 [?].
manid 1418 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Manuscrits Miscel·lanis, 26. Barcelona[?]: Pere Miquel Carbonell i de Soler, 1497. Desconegut… O creatura rahonable (tr. Pere Miquel Carbonell i de Soler…), traduït 1497 ad quem.
manid 2251 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Notarials, N. Ig. 35. Igualada:, 1428 - 1459. Desconegut, O verge santa Maria, escrit 1448.
manid 2022 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Ripoll, 144. 1301 - 1400. Desconegut, Tractat sobre la Resurrecció, escrit 1301 - 1400.
manid 1412 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 72. 1441 - 1460. Pseudo-Bernardus Claravallensis, Carta de sant Bernat a la seva germana (tr. Antoni Canals), traduït 1396 a quo - 1410 ad quem.
copid 1299 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 20 (3). Barcelona: Carles Amorós, 1515 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
copid 1320 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 32. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Bernat, 1495-05-08. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
manid 1553 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable, 39. Barcelona: Pere Posa, 1481-10-08. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1481.
copid 1222 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 51 (1). Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1354 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 51 (2). Barcelona: Desconegut, 1530 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
copid 1356 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 51 (3). Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1520 d. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
copid 1013 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 49. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
manid 2124 MS: Barcelona: Arxiu Diocesà, Visit. 1. 1303 - 1304. Geralda Codines, Conjur-te, gota, pronunciat 1304-04-19 a quo.
manid 2464 MS: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, A-20. 1586 a quo. Jaume Safont, Dietari, escrit 1454 - 1472.
manid 2465 MS: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, A-261. Barcelona:, 1718 a quo. G. Mascaró, Cròniques barcelonines, escrit 1452.
manid 2443 MS: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Ms. B-50. 1728. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 1987 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, B-1562-4o (1). Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1361 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, B-1592-4o (1) (primera part). Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2451 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, B-1635-8o-1. Barcelona: Gabriel Nogués, per a Barcelona: Diputació, 1635. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
manid 2454 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, B-1685-8o (7). Barcelona: Rafael Figueró, per a Barcelona: Diputació, 1685. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
copid 1374 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Res. 4o 89. Barcelona: Nicholas Spindeler, per a Joan Sa Coma, 1480-11-02. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
manid 2081 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Res. 12o-4. Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1018 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Res. fol. 16. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
manid 1048 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 109 (a). 1401 - 1500. Desconegut, El fill del senescal del rei d'Egipte, traduït 1401 - 1500.
manid 2571 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 109 (c). 1401 - 1500. Desconegut, Meditacions de la Passió, escrit 1301 - 1400.
manid 2572 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 109 (d). 1401 - 1425 [?]. Desconegut, Pus que perdech, li mercader la fes, escrit 1401 - 1410 ca.
manid 2573 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 109 (e). 1491 - 1510 [?]. Desconegut, Ab goig e ab alegria, escrit 1301 - 1400.
manid 2574 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 109 (h). 1351 [?] - 1400 [?]. Desconegut, Llibre dels set savis de Roma (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1300.
manid 2575 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 109 (i). 1301 - 1400. Desconegut, Bíblia del s. XIV NT: Fets dels Apòstols (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
manid 2460 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1-VI-25 (d). València: Jorge Costilla, 1511-05-13. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1416 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2-V-17 (c). València: Jorge Costilla, 1511-05-13. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 2067 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-22. Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2012 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-8. Barcelona: Dimas Bellestar, et al., 1523-08-11. Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
manid 1554 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, F.B. 4633. Barcelona[?]:, 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
manid 1487 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-28. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-06-21. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 2072 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9-VII-31 (5). Barcelona: Pere Mompezat, per a Llàtzer Millà, 1540-08-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 1421 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 68-4º. Barcelona: Carles Amorós, per a Miquel Berenguer Barutell, Ciutadà, 1528. Francesc de Moner i de Barutell, Obres impreses.
manid 1943 MS: Barcelona: Bones Lletres, 3-I-7. 1401 - 1450. Johannes Gallensis, Breviloqui o breu parlament dels antics prínceps e philòsoffs (tr. Desconegut), traduït 1404 d. - 1458 ad quem.
manid 2019 MS: Barcelona: Bones Lletres, 3-II-20. 1461 - 1500. Francesc Eiximenis, Saltiri laudatori (tr. Guillem Fontana), traduït 1416-03-29 - 1416-04.
manid 1091 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 54. 1452 a quo. Bernat Serradell, Un jorn, cansat de treballar, escrit 1422-01-22 - 1424.
manid 1109 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 65. Barcelona[?]:, 1391 - 1441 ad quem. Consell de Cent, Consueta dels Consellers de la ciutat de Barcelona, promulgat 1388-11-25 - 1389-04-25 a quo.
manid 1194 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 68. València: Pere Ferrandi, 1451 - 1500. Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04.
manid 1057 MS: Montserrat: Monestir, 1. 1301 - 1500. Col·lectiu, Llibre Vermell de Montserrat.
manid 1898 MS: Montserrat: Monestir, 1152 (IV). 1301 - 1400. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan baptista (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500.
copid 1305 Ed.: Montserrat: Monestir, 256 (Inc. 146). Barcelona: Pere Posa, et al., 1481-07-16. Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció).
Record Status Created 1999-04-27
Updated