Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3628
Authors Desconegut
Titles Capítols fermats entre lo compte de Barcelona i la infanta dona Peronel·la reina d'Aragó
Date / Place promulgat 1137 a quo (data de la prometensa)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Traductor: Desconegut
Subject Catalunya-Aragó (regne)
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 3050
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.III.2 (BITECA manid 2064)
Copied Antoni Blai (al menys del tractat de Sèneca), 1491 - 1510 (Castañeda)
Desconegut, 1501 - 1600 [?] (a partir del f. 149 (anotació manuscrita al catàleg d'Antolín))
Location in witness ff. 130v-131
Title(s) Desconegut, Capítols fermats entre lo compte de Barcelona i la infanta dona Peronel·la reina d'Aragó (tr. Desconegut), promulgat 1137 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 130v] Capitols fermats entre lo Compte de Barchinoa e la jnfanta dona patronjlla Reyna darago
text: Primerament que com fos debat entre ells sobre los furs … [ 131] … E los dos Anys seguents catala e aço nous mude per res
ID no. of Witness 2 cnum 3049
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/13208 (BITECA manid 2091)
Copied El Escorial: Francisco Pérez Bayer, 1779 (al primer foli del volum en blanc i al f. 212 es repeteix l'anotació “Escurial Jornada de 1779”)
Location in witness f. 64r-v
Title(s) Desconegut, Capítols fermats entre lo compte de Barcelona i la infanta dona Peronel·la reina d'Aragó (tr. Desconegut), promulgat 1137 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 64] Capitols fermats entre lo Comte de Barchelona e la Infanta Dona patronilla Reyna darago
text: Primerament que com fos debat entre ells sobre los furs … [ 64v] … Lo quint quel seu archiu de tots los Regnes seus sien en Barchelona
escat.: Ordenacio feta en lestudi de Leyda fermat per lo Comte e princep de Catalunya En Ramon berenguer que la hun any sia lo Rector del Estudi Aragones e los dos anys seguents Catala e aco nos mude per res
Associated MSS/editions manid 2064 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.III.2. Antoni Blai, 1491 - 1510. Leonardo Bruni d'Arezzo, Comentari a l'econòmica d'Aristòtil (tr. Martí de Viciana, Governador de La Plana), traduït 1481 - 1492 ad quem.
Note a l'incipit del text “… sobre los furs” abans del mot “furs”, s'ha ratllat la “fins”
Record Status Created 1997-11-13
Updated 1999-11-01