Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3626
Authors Desconegut
Titles Cerimònia que es fa com lo comte de Barcelona se va a coronar a Saragossa
Date / Place compilat 1490 a quo (data ms.)
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Catalunya-Aragó (regne)
DRET
PROTOCOL
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 3046
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.III.2 (BITECA manid 2064)
Copied Antoni Blai (al menys del tractat de Sèneca), 1491 - 1510 (Castañeda)
Desconegut, 1501 - 1600 [?] (a partir del f. 149 (anotació manuscrita al catàleg d'Antolín))
Location in witness ff. 129v-130v
Title(s) Desconegut, Cerimònia que es fa com lo comte de Barcelona se va a coronar a Saragossa, compilat 1490 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 129v] La cerimonia ques fa com Lo Comte de barchinona se ua Coronar a çaragoça
text: Com lo Comte de barchinona se ua coronar a la ciutat de Çaragoça … [ 130v] … Arago tres vegades per honor de la sancta trinjtat
ID no. of Witness 2 cnum 3045
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/13208 (BITECA manid 2091)
Copied El Escorial: Francisco Pérez Bayer, 1779 (al primer foli del volum en blanc i al f. 212 es repeteix l'anotació “Escurial Jornada de 1779”)
Location in witness ff. 62-64
Title(s) Desconegut, Cerimònia que es fa com lo comte de Barcelona se va a coronar a Saragossa, compilat 1490 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 62] La Cerimonia ques fa com lo Comte de barchanona se ua coronar a çaragoça
text: Com lo comte de Barcelona se ua coronar a la ciutat de Çaragoça tantost com entras en la ciutat ell sen ana a la seu … [ 64] … E lo bram ho crit fos dells Aragonesos per raho de lur senyora Arago Arago Arago tres uegades per honor dela santa Trinitat
Associated MSS/editions manid 2064 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.III.2. Antoni Blai, 1491 - 1510. Leonardo Bruni d'Arezzo, Comentari a l'econòmica d'Aristòtil (tr. Martí de Viciana, Governador de La Plana), traduït 1481 - 1492 ad quem.
Record Status Created 1997-11-13
Updated 1999-11-01