Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3625
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó [?]
Titles Ordenació feta en les Corts generals de Montsó que nengun rei, ni príncep, ni primogenit d'Aragó no puixa entrar en camp de batala sens les condicions e forma ordenades
Date / Place promulgat 1387 ad quem
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Note Pot tractar-se d'un acord de les corts de 1362, 1362-1363 o 1376-1377
Subject Catalunya-Aragó (regne)
CAVALLERIA
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 3044
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.III.2 (BITECA manid 2064)
Copied Antoni Blai (al menys del tractat de Sèneca), 1491 - 1510 (Castañeda)
Desconegut, 1501 - 1600 [?] (a partir del f. 149 (anotació manuscrita al catàleg d'Antolín))
Location in witness f. 126
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordenació feta en les Corts generals de Montsó que nengun rei, ni príncep, ni primogenit d'Aragó no puixa entrar en camp de batala sens les condicions e forma ordenades, promulgat 1387 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 126] Ordenacio ffeta en les Corts generals de Monco que negun Rey princip ni prjmogent deArago no puixa entrar en camp de batala sens les condicions eforma ordenades
text: Primo que ell entre ab xij semblants dell … sino espases en la ma per ço que lo rey no sia conegut entre ells
Note text afegit entre els que formen la Repartiment de Catalunya
ID no. of Witness 2 cnum 3043
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/13208 (BITECA manid 2091)
Copied El Escorial: Francisco Pérez Bayer, 1779 (al primer foli del volum en blanc i al f. 212 es repeteix l'anotació “Escurial Jornada de 1779”)
Location in witness f. 62
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordenació feta en les Corts generals de Montsó que nengun rei, ni príncep, ni primogenit d'Aragó no puixa entrar en camp de batala sens les condicions e forma ordenades, promulgat 1387 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 62] Ordenacio feta en les Corts generals de Monco [sic] que negun Rey ni princip [sic] ni primogenit de Arago no puixa entrar en camp de batalla sens les condicions e forma ordenades
text: Primo que ell entre ab xii. semblants … per ço que lo Rey no sia conegut entrells
Associated MSS/editions manid 2064 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.III.2. Antoni Blai, 1491 - 1510. Leonardo Bruni d'Arezzo, Comentari a l'econòmica d'Aristòtil (tr. Martí de Viciana, Governador de La Plana), traduït 1481 - 1492 ad quem.
Record Status Created 1997-11-13
Updated 2000-10-06