Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3624
Authors Martí de Viciana, Governador de La Plana (Pérez Bayer)
Titles Els senyals del cel
Calamitats i presagis
Date / Place escrit 1477 ca.
Language català
Text Type: Prosa
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 3041
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.III.2 (BITECA manid 2064)
Copied Antoni Blai (al menys del tractat de Sèneca), 1491 - 1510 (Castañeda)
Desconegut, 1501 - 1600 [?] (a partir del f. 149 (anotació manuscrita al catàleg d'Antolín))
Location in witness ff. 115v-116
Title(s) Martí de Viciana, Governador de La Plana, Els senyals del cel, escrit 1477 ca.
Incipit & Explicits text: [ 115v] [L]4os senals del cel no obstant sien alguns naturals … [ 116] … deus aga merce de nossaltres
ID no. of Witness 2 cnum 3040
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/13208 (BITECA manid 2091)
Copied El Escorial: Francisco Pérez Bayer, 1779 (al primer foli del volum en blanc i al f. 212 es repeteix l'anotació “Escurial Jornada de 1779”)
Location in witness ff. 57-58
Title(s) Martí de Viciana, Governador de La Plana, Els senyals del cel, escrit 1477 ca.
Incipit & Explicits text: [ 57] Los senyals del cel no obstant sien alguns naturals … [ 58] … e molt grans tant que mes de les tres parts de la luna la una eclipsi cobri. Deus aja merce de nosaltres
Associated MSS/editions manid 2064 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.III.2. Antoni Blai, 1491 - 1510. Leonardo Bruni d'Arezzo, Comentari a l'econòmica d'Aristòtil (tr. Martí de Viciana, Governador de La Plana), traduït 1481 - 1492 ad quem.
Record Status Created 1997-11-13
Updated 2008-12-19