Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3623
Authors Martí de Viciana, Governador de La Plana
Titles Lletra a dona Damiata
Carta pròleg al llibre de virtuoses costums
Date / Place escrit 1477 ca.
Language català
Text Type: Prosa, Carta
Associated Persons Corresponsal: Damiata (Floruit 1477)
Associated Texts pròleg d' texid 2401 Aristòtil, Econòmica (tr. Leonardo Bruni d' Arezzo)
Subject EPÍSTOLES
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3038
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/13208 (BITECA manid 2091)
Copied El Escorial: Francisco Pérez Bayer, 1779 (al primer foli del volum en blanc i al f. 212 es repeteix l'anotació “Escurial Jornada de 1779”)
Location in witness ff. 55-56v
Title(s) Martí de Viciana, Governador de La Plana, Lletra a dona Damiata, escrit 1477 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 55] Letra tramesa per lo noble Mossen Marti de Viciana Gouernador en regne de Valencia a la noble dona damiata muler sua
text: En aquesta Prouincia arribat he trobat molt noble senyora axi dels bandolers com de altra manera de gent tantas questions que de deu hores del dia una tan sola me resta pera descans de mon treball … [ 56v] … Perque Senyora yo vos deman de merce axi legintla com practicant tingau recort de mostrar o ferla saber a vostres fills prenint de mi ab amor lo treball que vostra virtut me fa yo no senta scripta de la ma de aquell que les vostres besa
Associated MSS/editions manid 2064 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.III.2. Antoni Blai, 1491 - 1510. Leonardo Bruni d'Arezzo, Comentari a l'econòmica d'Aristòtil (tr. Martí de Viciana, Governador de La Plana), traduït 1481 - 1492 ad quem.
Note la mateixa mà que transcriu el text ha fet una anotació en castellà sobre les característiques d'aquesta traducció, falsament atribuïda a Aristòtil
Record Status Created 1997-11-13
Updated 2008-12-19