Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3618
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Jesús Alturo i Perucho
Title Els estudis sobre fragments i membra disiecta de còdexs a Catalunya. Breu estat de la qüestió
Source Revista Catalana de Teologia
Date / Location XIII n. 2 1988: 431-450
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 6/3 Biteca 6/3 bis Biteca 8-32
Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 6/3 Biteca 6/3 bis Biteca 8-32
Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 6/3 Biteca 6/3 bis Biteca 8-32
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2416 MS: Andorra la Vella: Arxiu de les Set Claus (Arxiu de les Set Claus), Ms. 1 (a). 1401 - 1500. Desconegut, Tristany (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1450 [?].
manid 1303 MS: Barcelona: Arxiu Capitular, Cod. 178, Fragments de còdexs 1, núm. 6. 1391 - 1410. Desconegut, Vida de santa Margarita d'Antioquia (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1350 [?].
manid 1127 MS: Barcelona: Arxiu Capitular, 178, Fragments de còdexs 1, núm. 15. 1401 - 1500. Desconegut, Seyer, jo'y iré volenter, escrit 1301 [?] - 1350 [?].
manid 1915 MS: Barcelona: Arxiu Capitular, 178, Fragments de còdexs 1, núm. 16. 1391 - 1400. Desconegut, Cant lo rey Erodes [ac] asò entès, escrit 1350 [?] - 1400 [?].
manid 2145 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Fons del Gran Priorat de Jerusalem. Sec. II, armari 32, lligall 12, sign. 692. 1401 - 1415. Ramon Llull, Llibre de l'orde de cavalleria, escrit 1275 - 1281.
manid 1275 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Ripoll, 129. 1324 - 1341. Jofre de Foixà, Regles de trobar, escrit 1289 - 1291.
manid 1337 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Ripoll, 159. 1301 - 1500. Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283.
manid 1184 MS: Barcelona: Arxiu Diocesà, Fragment 24. 1351 - 1400. Gregorius I, Papa, Moral de Job (tr. Desconegut), traduït 1350 [?] - 1400 [?].
manid 2299 MS: Barcelona: Arxiu Diocesà, Fons procedents de la parròquia d'Agudells. Fragment. 1400 ca. Petrus Alfonsi, Diàlegs (tr. Desconegut), traduït 1401 a quo.
manid 1170 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 289. Organyà:, 1191 - 1200. Desconegut, Homilies d'Organyà, escrit 1190 - 1210.
manid 2270 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1486. 1301 - 1310. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07.
manid 1259 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1957. 1301 - 1400. Desconegut, Tractat d'astrologia.
manid 2250 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2546 (1). 1400 ca. Desconegut, Història d'Amic i Melis (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1410.
manid 2265 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9242. 1401 - 1500. Marcus, Evangeli segons sant Marc, traduït 1380 [?] - 1440 [?].
manid 1074 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 101. 1401 - 1500. Desconegut, Proòmens, direts ha mon senyor, escrit 1418 a.
manid 1174 MS: Campos de Mallorca: Arxiu Parroquial. 1381 - 1400. Desconegut, Lançalot del Llac (tr. Desconegut), traduït 1339 ad quem.
manid 2136 MS: Copenhaguen: Reial, Ny Kongelig Samling 2921 4o. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 2141 MS: Girona: Arxiu Diocesà, Fragments de pergamins, 22. 1350 ca. Guillaume de Conches, Summa de filosofia (tr. Desconegut), traduït 1350 - 1400.
manid 5094 MS: Girona: Arxiu Diocesà, Fragments de pergamins, 28. 1351 - 1400. Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225.
manid 2252 MS: Girona: Arxiu Municipal, sense signatura. 1401 - 1450. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Andreu (tr. Desconegut), traduït 1290? - 1320?.
manid 1565 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/7811. València:, 1476 - 1500. Desconegut, Lletres i actes de batalla, escrit 1400 - 1500.
manid 1175 MS: Mataró: F. Cruzate. 1341 - 1360 ca. Desconegut, Lançalot del Llac (tr. Desconegut), traduït 1339 ad quem.
manid 1903 MS: Puigcerdà: A. Deulofeu. 1401 - 1450. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290? - 1320?.
manid 2198 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 4, núm. 7. Montsó: Jaume Conesa, 1363-03-08. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1362.
Source of Data for References bibid 1492 Moliné i Brasés (1912), “Textes catalans-provençals dels segles XIIIè y XIVè”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
bibid 3630 Mundó (1980), “Les col·leccions de fragments de manuscrits a Catalunya”, Faventia
Record Status Created 1999-03-17
Updated 2012-01-28