Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3614
Authors Lucius Annaeus Seneca
Titles Epistulae morales ad Lucilium
Lletres a Lucill (versió 2) (TMC)
Date / Place traduït 1440 - 1460 (Martínez Romero)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Col. cartes
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Editat a: Sèneca et al. (2015), Epístoles a Lucili. Traducció catalana medieval. Vol. 1. Epístoles I-XXIX (versions I i II). Vol. II Epístoles XXX-XC (versió I). Vol. III Epístoles XCI-CXXIV (versió I). Flors o autoritats
Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) 113.2.2
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) 113.2.2
Tractat en: Martínez Romero (1996), “Coluccio Salutati i una Expositio catalana”, Llengua & Literatura 274-89
Tractat en: Zinato (1993), “La vulgarización al catalán de las Epistulae Morales ad Lucilium de L. A. Seneca”, Annali di Ca' Foscari. Rivista della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell' Università Ca' Foscari di Venezia 377-94
Tractat en: Zinato (1992), “Volgarizzamenti delle Epistulae Morales di L. A. Seneca e loro diffusione nella Peninsola Iberica”, Annali di Ca' Foscari. Rivista della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università Ca' Foscari di Venezia 225-36
Tractat en: Martínez Romero (1986), “Una aproximació a les traduccions peninsulars de les Epistulae ad Lucilium. La doble traducció catalana”, Llengua & Literatura
Tractat en: Eusebi (1970), “La più antica traduzione francese delle Lettere Morali di Seneca ed i suoi derivati”, Romania
Tractat en: Inventari dels libres de la senyora donna María, reina de les Sicilies e de Aragó (1872) 15 , n. 21
Note a la biblioteca de la reina Maria hi havia un exemplar anomenat Epistoles de Seneca abreujades, que començava “Seneca fon vn hom molt saui” i acabava “Deo gracias”
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 1359
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/9562 (BITECA manid 1202)
Copied 1431 ca. - 1450 (paper)
1451 - 1500 (Martínez Romero, per al text de Sèneca)
1501 - 1600 (f. 96vb)
Location in witness ff. 97-104
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Lletres a Lucill (versió 2) (tr. Desconegut), traduït 1440 - 1460
Incipit & Explicits prol.: [ 97] Aquesta es la primera letra que saneca fa a lucill lo quall hera estat tremes per la cosa publica … [ 98v] … segons que dels terçs los quas son pijors de tots
text: [a]3xi u fe mon luçill a propia tu a tu matex … [ 104] … quj tant solament per les [..]
Condition incomplet
References Tractat a: Zinato (1993), “La vulgarización al catalán de las Epistulae Morales ad Lucilium de L. A. Seneca”, Annali di Ca' Foscari. Rivista della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell' Università Ca' Foscari di Venezia 385
Note manca un bocí del f. 104 (només inclou cinc cartes, segons Zinato); la foliació que aquest investigador esmenta (ff. 85-92) no concorda amb cap de les actualment visibles al manuscrit. Al f. 99v hi ha hi ha nombroses glosses marginals; just al marge esquerre de la caplletra una ens indica el contingut de la carta: “aquesta epistola [tra]cta de ase[..]ar e retenjr fuyta del temps”
ID no. of Witness 2 cnum 2929
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 21 (BITECA manid 2403)
Copied 1501 - 1550 (ff. 1-64)
1551 - 1600 (ff. 3v i 64-69)
Location in witness ff. 1-64
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Lletres a Lucill (versió 2) (tr. Desconegut), traduït 1440 - 1460 ep. i-xxix
Incipit & Explicits prol.: [ 1] A5questa es la primera letra que Seneca fa a Lucil … [ 3] … E es cert que millor es la condicio dels primers que dels segons e dels segons que dels terçers los quals son pijors de tots
rubr.: [ 4] la primera Epistola Ita fac lucillj / Que hom deu rettenir … lo qual se pert en tres maneres
text: A6xiu fe mon lucil a propria tu a tu mateix … [ 64] … es la via que porta les persones en aquesta fauor
Condition incomplet
References Martínez Romero (1996), “Coluccio Salutati i una Expositio catalana”, Llengua & Literatura 276-78
Zinato (1993), “La vulgarización al catalán de las Epistulae Morales ad Lucilium de L. A. Seneca”, Annali di Ca' Foscari. Rivista della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell' Università Ca' Foscari di Venezia 385-94
ID no. of Witness 3 cnum 2927
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/9152 (BITECA manid 2401)
Copied 1501 - 1600 (Kristeller i catàleg)
Location in witness ff. 8-59 ff. 381-432
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Lletres a Lucill (versió 2) (tr. Desconegut), traduït 1440 - 1460
Incipit & Explicits prol.: [ 8] AQVESTA es la primera lettra que Seneca fa a Lucil lo qual ere stat trames per la cosa publica de Roma a regir Sicilia … [ 10] … E es cert que millor es la condicio dels primers que dels segons e dels segons que dels tercers los quals son pijors de tots
rubr.: LA PRIMERA EP[ISTO]LA ITA [sic] FAC LVCILLI. A Que hom deu rettenir [sic] e cullir lo fugiment del temps e que aquell no es pobre a qui baste poca cosa e que hom deu diligentment gordar lo temps lo qual se pert en tres maneres
text: A XI Vse mon Lucil apropria tu a tu matex e aiusta e conserua lo temps … [ 59] … com sapia quina cosa es la via que porta les persones en aquesta fauor
Condition fragment
References Zinato (1993), “La vulgarización al catalán de las Epistulae Morales ad Lucilium de L. A. Seneca”, Annali di Ca' Foscari. Rivista della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell' Università Ca' Foscari di Venezia 385-94
Record Status Created 1997-10-29
Updated 2017-12-12