Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3611
Authors Desconegut
Titles Ara sus, companya, sus
Poema de Nadal
Incipit & Explicits text: Ara sus, companya, sus … prou saltat y prou
Date / Place escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 8 8 7 7^ 7^ 7: aabccb
Note irregularitats mètriques. El prof. Vicenç Beltran ha fet la següent transcripció del poema: “Ara ssus companya ssus nat era nat lo bon JHS que diu al[s?] ramader | Juan paschal crech quj dema sera nadal los angels cantan lla sus | diu pasqual [sic] pahrot | payrot ssomias los angels que tu ssentias crech que son | las cabras mias algun duch ho halgun guaus / quant lo majoral fonch | despert [?] ells tot quatra de consert van a veure lo JHS / per ha dur al infanto | humpliren hun plen sarro de colada y de mato de formatga y de rrepus / joseph | per veurels entrar o [¨? sic] pren linfant mess a ballar ha ballar y ha ssaltar no ssia | ningu quj sesars quant ell hague prou saltat prou saltat y prou” (hem marcat amb “|” el canvi de línies del text i amb “/” les marques que a l'escriptura s'hi troben)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2803
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 161, núm. inventari 5424 (BITECA manid 1564)
Copied 1486 a quo - 1500 (primer quadern)
Location in witness f. 13
Title(s) Desconegut, Ara sus, companya, sus, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits text: [ 13] Ara ssus companya ssus nat era nat lo bon Jhesus … ningu quj sesars quant ell hague prou saltat prou saltat y prou
Poetic Stanza 1 x 2, 1 x 6, 1 x 7, 1 x 5
Record Status Created 1997-10-28
Updated 2012-01-28