Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3608
Format insp. pers.. ref. sec..
Author Glòria Sabaté
Title Inspecció personal
Date / Location 1999:
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1508 MS: Barcelona: Arxiu Capitular, Cod. 47. 1431 - 1460. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1289 MS: Barcelona: Arxiu Capitular, Cod. 78. Bartomeu Teixidor [?], 1421 - 1450. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
manid 2433 MS: Barcelona: Arxiu Capitular, Cod. 186 Fragmenta codicum: 9 (3). 1351 [?] - 1450 [?]. Desconegut, Sermó sobre la vida de Jesucrist, pronunciat 1350 [?] - 1450 [?].
manid 1279 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Cancelleria. Caixa “Legislación”, 1. 1291 - 1300. Desconegut, Usatges de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300.
manid 2104 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Cartes de Jaume II. Caixa 33, núm. 4182. Marseille: Arnau de Vilanova, 1310-06-17. Arnau de Vilanova, Carta a Jaume II, escrit 1310-06-17.
manid 1765 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Cartes de Joan I. Caixa 9, núm. 1061. 1401 - 1500. Joan de Montsó, Lletra al duc de Montblanc (infant Martí), escrit 1392 - 1395.
manid 2283 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Còdexs de la Generalitat, 1. 1413 a quo - 1450 [?]. Narcís de Sant Dionís, Compendi de les Constitucions de Catalunya, escrit 1413.
manid 2145 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Fons del Gran Priorat de Jerusalem. Sec. II, armari 32, lligall 12, sign. 692. 1401 - 1415. Ramon Llull, Llibre de l'orde de cavalleria, escrit 1275 - 1281.
manid 1009 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Ripoll, 39. 1301 - 1350. Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
manid 2445 MS: Barcelona: Arxiu Històric, Ms. B-281. 1522. Joan Toralles, Noticiari (1365-1428), escrit 1428 a quo.
manid 1266 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 478. 1452 a quo - 1500. Desconegut, Sermó a especial reverència de Jesucrist, escrit 1434 ca. - 1452 ca.
manid 1152 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1421. 1341 - 1360. Desconegut, Invenció del cos de sant Antoni abat, escrit 1301 - 1340 [?].
copid 1416 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 2-V-17 (c). València: Jorge Costilla, 1511-05-13. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 1091 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 54. 1452 a quo. Bernat Serradell, Un jorn, cansat de treballar, escrit 1422-01-22 - 1424.
manid 2026 MS: Montserrat: Monestir, 42. 1601 - 1700. Benedictus, Santa regla (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400.
manid 1575 MS: Montserrat: Monestir, 181. Ciutat de Mallorca:, 1361 [?] - 1390 [?]. Francesc de Sagarriga i de Vilarig, Senyor de Creixell, Llibre per a les aigües de la sèquia, escrit 1370 ca.
manid 1841 MS: Montserrat: Monestir, 993. 1433 d. - 1450. Lucius Annaeus Seneca, Lletres a Lucill (tr. Desconegut), traduït 1433 ca.
manid 1904 MS: Montserrat: Monestir, 1046. 1401 - 1500. Johannes Gallensis, Breviloqui o breu parlament dels antics prínceps e philòsoffs (tr. Desconegut), traduït 1404 d. - 1458 ad quem.
manid 1343 MS: Montserrat: Monestir, 1109. 1171 - 1190. Desconegut, Lig dels gots (tr. Desconegut), traduït 1180 - 1190.
manid 1562 MS: Montserrat: Monestir, 1149. 1451 - 1550. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica, promulgat 1496-03-18.
copid 1329 Ed.: Montserrat: Monestir, Fol. 17. València: Lambert Palmart, 1484. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387.
Record Status Created 1999-02-10
Updated