Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3605
Format insp. pers.. ref. sec.. manuscrit
Author Gemma Avenoza
Title Inspecció personal
Date / Location 1999:
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1521 MS: Barcelona: Arxiu Capitular, Cod. 49. 1401 - 1410. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1858 MS: Barcelona: Arxiu Capitular, Cod. 178, Fragments de còdexs 1, núm. 2. 1401 - 1500. Jafudà Bonsenyor, Paraules de savis i de filòsofs, escrit 1291 - 1298.
manid 1916 MS: Barcelona: Arxiu Capitular, Cod. 178, Fragments de còdexs 1, núm. 5. 1341 - 1360. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Assumpció de la Verge (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?].
manid 2432 MS: Barcelona: Arxiu Capitular, Cod. 178, Fragments de còdexs 1, núm. 8. 1357 ca. Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285.
manid 1073 MS: Barcelona: Arxiu Capitular, Cod. 184b, Fragment núm. 3 F. 1441 - 1460. Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo.
manid 2414 MS: Barcelona: Arxiu Capitular, Cod. sense signatura. 1395 a quo. Desconegut, Articles de fe contra heretges, escrit 1390 [?] - 1410 [?].
manid 1285 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Còdexs Casa Reial, 8. Ciutat de Mallorca: Bernat Blanquer, per a Jaume III, Rei de Mallorca, 1339 - 1340. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 1181 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 59. 1381 - 1450. Desconegut, Llibre d'exemples dels Sants Pares (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 1169 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 62. 1401 - 1500. Desconegut, Sermó sobre la Ressurrecció, escrit 1400 [?] - 1450 [?].
manid 1221 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 67. 1301 - 1500. Desconegut, Corts generals de Jerusalem, escrit 1388 - 1405.
manid 2441 MS: Barcelona: Arxiu Històric, Ms. B-22. 1691 - 1710. Jaume Safont, Dietari, escrit 1454 - 1472.
manid 2437 MS: Barcelona: Arxiu Històric, Ms. B-71. 1451 [?] - 1500 [?]. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 2444 MS: Barcelona: Arxiu Històric, Ms. B-78. 1479 a quo. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 2438 MS: Barcelona: Arxiu Històric, Ms. B-109 (a). 1376 - 1400. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2439 MS: Barcelona: Arxiu Històric, Ms. B-109 (b). 1401 [?] - 1500 [?]. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290? - 1320?.
manid 2440 MS: Barcelona: Arxiu Històric, Ms. B-109 (c). 1401 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Llibre del Mustaçaf de la ciutat de València, escrit 1322 - 1371.
manid 2446 MS: Barcelona: Arxiu Històric, Ms. B-109 (d). 1301 - 1350. Desconegut, Conjurs i oracions, escrit 1301 - 1350.
manid 2448 MS: Barcelona: Arxiu Històric, Ms. B-109 (f). 1301 - 1400. Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia, Tractat de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1311 ad quem.
manid 2239 MS: Barcelona: Arxiu Històric, Ms. B-135. 1371 [?] - 1585. Desconegut, Cartes, escrit 1400 - 1500.
manid 2033 MS: Barcelona: Arxiu Històric, 1G ms. 64. Barcelona: Pere Joan Comes, 1583. Desconegut, Història de Joan Fiveller, escrit 1423 a quo.
manid 2435 MS: Barcelona: Arxiu Històric, 1G ms. 71. València:, 1401 [?] - 1450 [?]. Desconegut, Llibre del Mustaçaf de la ciutat de València, escrit 1322 - 1371.
copid 1301 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric, B-109 (e). Barcelona[?]: Pere Posa [?], 1481 d. - [?]. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordinacions, promulgat 1481-10-08.
manid 2449 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric, B-1574-8o (op.) 1. Barcelona: Pedro Malo, 1574. Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500.
manid 2456 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric, B-1577-8o (2). Barcelona: Joana Corteia, 1577. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
manid 2450 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric, B-1578-8o (op.) 1. Barcelona: Samsó Arbús, per a Arnau Garric, 1578. Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500.
manid 2452 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric, B-1620-8o (2). Barcelona: Llorens Déu, et al., per a Barcelona: Diputació, 1620. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
manid 2453 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric, B-1625-8o (op.) 5. Barcelona: Vídua de Matheuat, 1625. Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500.
manid 2451 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric, B-1635-8o-1. Barcelona: Gabriel Nogués, per a Barcelona: Diputació, 1635. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
manid 2455 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric, B-1671-8o (3). Barcelona: Barcelona: Casa Matheuat, per a Barcelona: Diputació, 1670 - 1671. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
manid 2454 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric, B-1685-8o (7). Barcelona: Rafael Figueró, per a Barcelona: Diputació, 1685. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
manid 1262 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 8-8º. Venezia: Johan Hertzog, 1490-04-30. Desconegut, Calendari, escrit 1490 ad quem.
manid 1563 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (2). Barcelona: Jaume de Vingles [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
manid 2237 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (3). Barcelona: Diego de Gumiel, et al., 1496 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
manid 1092 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (4). Barcelona: Carles Amorós [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
manid 2457 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (5). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-15. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
manid 2036 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (6 i 7). Jaume de Vingles, per a Barthomeu Aguilar, 1510-11-02. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 2461 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (8). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
manid 2462 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (9). Barcelona: Jaume de Vingles, 1520 ca. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
manid 2460 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 1-VI-25 (d). València: Jorge Costilla, 1511-05-13. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1416 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 2-V-17 (c). València: Jorge Costilla, 1511-05-13. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 1616 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Inc. 98-8º. Barcelona: Pere Posa [?], 1482-06-21 [?]. Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo.
copid 2037 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/1088. Valldemossa: Nicolau Calafat, 1487-02-01. Francesc Prats, Contemplació dels misteris de la Passió, escrit 1450 - 1487.
copid 1255 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/1462. Venezia: Johan Hertzog, 1490-04-30. Desconegut, Calendari, escrit 1490 ad quem.
manid 1305 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/2468. Barcelona: Pere Posa, 1492. Desconegut, Vida i trànsit de Sant Jeroni, traduït 1492 ad quem.
manid 1229 MS: Montserrat: Monestir, 54. 1401 - 1500. Desconegut, No·n pot donar cert conort, escrit 1401 [?] - 1500 [?].
manid 2028 MS: Montserrat: Monestir, 67. Barcelona: Joan Reig, 1519-07-06. Benedictus, Santa regla (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400.
manid 1147 MS: Montserrat: Monestir, 202. 1501 [?] - 1550 [?]. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1413-12-20.
manid 1083 MS: Montserrat: Monestir, 207. Ciutat de Mallorca:, 1451 - 1500. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1439-09-28.
manid 1211 MS: Montserrat: Monestir, 208. Ciutat de Mallorca: Pere Soriano, 1485-03-05. Lloctinència i governació, Ordinacions noves, promulgat 1413-12-20.
manid 1068 MS: Montserrat: Monestir, 789. Barcelona[?]:, 1389. Jordanus Rufus de Calabria, Cavaller, Tractat de manescalia (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 1258 MS: Montserrat: Monestir, 1008. 1401 - 1500. Desconegut, Precs dominicals, escrit 1400 - 1500.
manid 1123 MS: Montserrat: Monestir, 1036. 1251 - 1300. Desconegut, Cronicó de Perpinyà, escrit 1201 [?] - 1250 [?].
manid 1450 MS: Montserrat: Monestir, 1196 (I). Tarragona: Pere Destre, 1401 - 1500 23 d'octubre. Pere Destre, Carta a mestre Thomeu notari, escrit 1400 - 1500 15 d'octubre, sens any.
manid 2105 MS: Montserrat: Monestir, 1397. Madrid: Manuel Abella, 1796. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
copid 1187 Ed.: Osca: Provincial, I/A-96. València: Pedro Hagenbach, et al., per a Jaume del Bosc, Comanador d'Onda [?], 1496-04-13. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1040 Ed.: Osca: Provincial, I/A-109. Barcelona: Nicholas Spindeler, per a Joan Sa Coma, 1480-11-02. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
Record Status Created 1999-01-29
Updated