Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3604
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles A vós, qui sou de complida ballesa
Incipit & Explicits text: A vos, qui sou de complida ballesa … lo regne tot, Portogual he Castella
Date / Place escrit 1451-04-01
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
Associated Persons Dedicatari: Elionor de Cardona, Marquesa d'Oristany [1451 - 1455]
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “A vos qui sou de complida ballesa [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 75
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:19-20
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 172-173 , n. 168
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 32-33 , n. 19
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 170 , n. 103.3 (219:183)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 222-223 , n. 158 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 4984
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 185v-186
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, A vós, qui sou de complida ballesa, escrit 1451-04-01
Incipit & Explicits tit.: [ 185v] Obra feta Per mossen Johan berenguer de mas douelles Caualler per dona Alianor de Cardona Marquesa doristany e en los caps dels bordons deles primeres quatre cobles es son nom o titol de signat
text: A3 vos qui sou / de complida bellesa … [ 186] … Lo Regnetot / portogal .e. Castella
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 4852
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. cxxxvr-v f. 130r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, A vós, qui sou de complida ballesa, escrit 1451-04-01
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxv] La hobre deuall scrjta fju jo dit masdouell[e]s per dona aljanor de cardona muller del marques dorjstan es en la primera cobla lo nom en la seguona lo connom en la terca marquesa en la quarta doristan
text: A uos quj sou / de compljda ballesa … [ cxxxvv] … Lo regne tot / portogual he castella
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 7130
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 31v-32v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, A vós, qui sou de complida ballesa, escrit 1451-04-01
Incipit & Explicits rubr.: [ 31v] Mossen Johan berenguer de masdouelles obra feta per dona Elienor de Cardona Marquesa doristany / e en los caps dels bordons deles primeres / iiij / cobles es son nom o titol designat
text: A uos quj sou / de complida ballesa … [ 32v] … Lo Regne tot / portogal e Castella
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 6997
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 109r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, A vós, qui sou de complida ballesa, escrit 1451-04-01
Incipit & Explicits rubr.: [ 109r-v] Altra feta per lo dit Johan berenguer mas douelles en lehors dela merquesa doristany
text: [A] Vos qui sou / de complida bellesa … [ 109v] … Lo Regne tot / portogal e castella
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 5812
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. lxxxxijr-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, A vós, qui sou de complida ballesa, escrit 1451-04-01
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxxij] Altra obra feta per lo dit Johan berenguer de mas douelles en lehors dela marquesa doristany
text: A6 uos qui sou / de complida bellesa … [ lxxxxijv] … Lo Regne tot / portogal e castella
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-09-11
Updated 2008-12-17