Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 3604
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1445
Gui de Caulhac. Inventari o col·lectori de cirurgia Llibre II dels apostemes
Language català
Date escrit 1363
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 18 (a)
Copied 1463 a quo - 1525 ?
Location in witness ff. I-IIv prel.
Incipits & Explicits in witness text: [ I] herisipilades vexiga (…) ades ab pringe […] | tat E breument herpes […] E altre que herisipisa pustulada e vlcerada on | G. 16 [?] terapeutite […]alda etiam est subtilis […] que herpesten generat vt no[?] | solum omes p[er …]tat que p[…] us particulas etc. Car molt subtil es la .v. que | herpes engendre axi […] solament transpas totes aquellas particulas qui de dintre | qualsque de carnosa substancia son ma[…] la com fins ala epideumja la qual | sols corrou per ço com es detenguda alguna vsa per ella mas si clapsi aquesta | transpassarie axi com a suor no vlcerarie C// Causas e senyals les cau | ses e los senyals deles dites coses son coneguts deles dites cosas apar[..]entar [?] | que herpes es pus [..]as de resolucio que formica. Encare apar que es mige | del passatge de herisipila a formica e de formica a cancer. Curacio la | cura ha .3. jntencions axi com herisipila. La primera (…)
rubr.: C// Capitol […] de formica
text: F3ormica es pustula ho pustulas malas cole[…] sen | se latitud del[a] jnflamacio e pruige anants en la cama | ab vlceracio e vrrosio e virulencia E breument for | mica no es altre que herpes mal car de .j. mateix linatge son axi com | dit es dela qual son duas specias la vna es de pus leuier mo[uiment] | car de mes aguda e subtil .v. laltre de pus ta[rt] car de pus [gros] … [ II prel.] … C// mas apres sie curat lo | cayment dela estara ab butirum ço es mantenga ho alguna cosa vnctuosa E | si la coue a tayar sie tayada ho cauteriada ho ab ligam a manera de ver fich | sie arrenchada e per la sanacio deles altres vlceras la vlcera sie sanada
rubr.: C// Capitol .4. de vdimija apostemas fleumaticas notificacio
text: A3xi empero con el la colerica reuma herisipila axi dela flatica yde | ma es feta .14o. terapeutice la qual es apostema flatica hauent | duas diferencias axi con les altres ço es asaber vera e non vera vera | ydema es feta de flatica natural qui no es altre cosa que sanch crua ho dimi | nuidament cuyta la qual en la massa sanguinaria a nodrir los membres flatits | es trobada. No vera es qui es feta de fla[.] no natural (…) … [ IIv prel.] … Curacio. La curacio de vdimia vl | tra lo regiment vniuersal ha .4. jntencions la primera la vide ordone | la .2a. la materia antecedent eguale la terça la materia coniuntra [?] gouerne | Mas la .4a. los accidents corregex. La quinta se complex ab deguda | Administracio delas .6. cosas no naturals e de .3. a ellas matexas an | Nexas les quals coue a ceclinar a calor e sequetat ab alguna subti | Liacio C// E per ço coue a ells aer subtil e sech e pa be cuyt e preparat
Condition acèfal
Note pot ser part de l'obra de Caulhiac
Record Status Created 1999-11-15
Updated 2015-11-18