Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3603
Authors Desconegut
Titles Biblia AT: Salms
Llibre dels Salms
Saltiri
Date / Place traduït 1351 [?] - 1400 [?]
traduït 1401 [?] - 1500 [?]
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut [?]
Atribució de la traducció: Bonifaci Ferrer, clergue regular (1355 - 1417) (incunable)
Associated Texts Part de texid 1051 Desconegut, Bíblia de València (tr. Desconegut), traduït 1360 a quo [?]
Relacionat amb? texid 1296 Desconegut, Saltiri (tr. Romeu Sabruguera), traduït 1290 [?] - 1313 ad quem
Relacionat amb? texid 1295 Desconegut, Saltiri arromançat (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1450 - 1490-04-30
References (most recent first) Tractat en: Casanellas (2005), “Corpus biblicum catalanicum. Edició crítica de les traduccions bíbliques catalanes fins a l'any 1900. Pla general de l'obra”,
Tractat en: Ventura (1993), La Bíblia Valenciana. Recuperació de la història d'un incunable en català 149-230
Tractat en: Perarnau (1978), “Aportació al tema de les traduccions bíbliques catalanes medievals”, Revista Catalana de Teologia 88
Subject BÍBLIA: V. T. SALMS
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 12437
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, Inquisición, MPD.469 (BITECA manid 5105)
Copied 1401 - 1500 (J. Riera 2013)
1425 - 1450 (V. Beltran, T. Martínez Romero 2012)
1351 - 1400 (A. Soler 2012)
1301 - 1400 (PARES (verificar))
1560
Location in witness f. 1ra-vb
Title(s) Desconegut, Biblia AT: Salms (tr. Desconegut), traduït 1351 [?] - 1400 [?] 14:1-17:43 acèfal i incomplet
Fragment del llibre dels Salms (PARES)
Incipit & Explicits tit.: [ 1ra] […] Del titol inscripcio a ell dauid .xv.e
text: C4Onserua me domine … [ 1vb] … ells axi com pols | dauant la faç del uent: axi com lo[…]
Condition fragment
Note L’inici del f. 1ra està molt deteriorat, les primeres 12 línies gairebé no es llegeixen (contenen diverses inicials secundàries: 1Q, 2Q, 4N, 6A, 8Q, 11Q; a la lín. 13 es llegeix la rúbrica: “Del titol inscripcio a ell dauid .xv.e | C4Onserua me domine”. El f. 1ra acaba amb dues línies i mitja (al costat de la inicial) que no es llegeixen bé. La rúbrica correspon al salm 17 “D4Jlligam te domine fortitudo […] mea”. El copista va ratllar en vermell les dues darreres línies del f. 1va.

Edició i estudi en preparació per Jaume Riera.
ID no. of Witness 2 cnum 12438
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, Inquisición, MPD.469 (BITECA manid 5105)
Copied 1401 - 1500 (J. Riera 2013)
1425 - 1450 (V. Beltran, T. Martínez Romero 2012)
1351 - 1400 (A. Soler 2012)
1301 - 1400 (PARES (verificar))
1560
Location in witness f. 2ra-vb f. ccxxjra-vb
Title(s) Desconegut, Biblia AT: Salms (tr. Desconegut), traduït 1351 [?] - 1400 [?] 28:5-33:3 acèfal i incomplet
Incipit & Explicits text: [ ccxxjra] ueu del senyor trencant los cedres re[?]|[…]cara lo senyor los cedres de liban | E esmenuara a ells axi com uedell | […] amat dels
tit.: Psalm de dauid com muda la sua | cara dauant abimelech. e dexa a ell e | anassen xxxiij [ ccxxjvb]
text: B4Enedicam dominum in omni tenpore. B[…]
Condition fragment
Note Les darreres línies del fragment no es llegeixen.

Edició i estudi en preparació per Jaume Riera.
ID no. of Witness 3 cnum 80
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Mazarine, Institut de France, Inc. 1228 (BITECA manid 1064)
Imprint Barcelona: Nicholas Spindeler, 1480 ca.
Location in witness ff. 1-108
Title(s) Desconegut, Biblia AT: Salms (tr. Desconegut), traduït 1351 [?] - 1400 [?] Saltiri
lo psaltiri tret de la biblia de stampa
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] En nom de nostre senyor e dela humil verge Maria mare sua. Comença lo psaltiri tret de la biblia de stampa: la quall es estada empremtada en la ciutat de Valencia: e fon corregida vista e regoneguda [sic] per lo reverend mestre Jacme borrell mestre en sacra theologia del orde de predicadors e inquisidor en lo regne de Valencia e daltres segons en aquella se conte
tema: Beatus vir qui non abiit in consilio impious
acc.: Comença lo primer psalm del psaltiri
text: B7enaventurat es lome qui no es anat en lo consell dels impiadosos: e en la via dels peccadors no es estat: e en la cadira de pestilencia no ha segut. Mas en la ley del senyor … [ 108] … Loau a ell en tambor e chor: loau a ell en cordes e orgue. Loau a ell en sibols be sonants: loau a ell en sinbols de alegria: tot spirit loe al senyor. Alleluya [afegit per una mà posterior a ploma: asi acaba lo saltiri en set dies]
colofó: Acaba lo libre de psalms: o altrament dit psaltiri. En lo qual ha cent e sinquanta psalms: E dos milia e sis cents e sis versos … Lo qual en lo hebreu se appella David. Daltrament se diu soliloqui del sanct spirit
References Bohigas (1967), “La Bíblia a Catalunya”, II Congrés litúrgic de Montserrat
Note rúbriques en llatí. El f. 85 va ser trencat i cosit amb fil.
Record Status Created 1997-09-04
Updated 2018-03-18