Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3599
Format llibre. edició. imprés
Title Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell
Associated persons Antoni Bulbena i Tosell (Ed.)
Place / Publisher Barcelona: Biblioteca Clàssica Catalana
Date / Location 1907: pp. 305 (v. 1) + 331 (v. 2)
Volumes 2
Note el primer volum s'ocupa de la prosa, el segon del vers
Source of Data for Works texid 2590 Andreu Febrer i Callís, Dolorós critz ab votz brava, terribla, escrit 1398
texid 1963 Anselm Turmeda, Les prometences, escrit 1407-03
texid 1960 Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04
texid 1959 Anselm Turmeda, Si em lleví un bon maití, escrit 1398
texid 2245 Antoni de Vallmanya, Als desigants a·conseguir lo premi, escrit 1458-05-28
texid 3350 Arnau March, Un novell fruyt, exit de la rabaça, escrit 1410 - 1430
texid 3230 Arnau d'Erill, Senyor de Selgua, O tu, tray#dor, que tan sovint renegues, escrit
texid 3844 Ausiàs March, Cavaller, Algú no pot haver en si poder, escrit 1459 ad quem
texid 3850 Ausiàs March, Cavaller, Aquelles mans, que jamés perdonaren, escrit 1459 ad quem
texid 3893 Ausiàs March, Cavaller, Molts homens hoig clamar-se de Fortuna, escrit 1459 ad quem
texid 3912 Ausiàs March, Cavaller, Per lo camí de mort e cercat vida, escrit 1459 ad quem
texid 3919 Ausiàs March, Cavaller, Puys que sens tu algú a tu no basta, escrit 1459 ad quem
texid 3929 Ausiàs March, Cavaller, Qui no es trist de mos dictats no cur, escrit 1459 ad quem
texid 3933 Ausiàs March, Cavaller, Retinga·m Déu en mon trist pensament, escrit 1459 ad quem
texid 3946 Ausiàs March, Cavaller, Si per null temps creguí ser amador, escrit 1459 ad quem
texid 3335 Bernat Fenollar, Prevere, Los qui·m desiau loar, escrit 1474 ca.
texid 1532 Bernat Fenollar, Prevere… Qui, Déu, vos contempla de la creu en l'arbre, escrit 1493-01-11 ad quem
texid 1867 Bernat Hug de Rocabertí i d'Erill, Baró de Maella, De tot delit privat e d'alagria, escrit 1438 a quo
texid 1763 Bernat Metge, Libre de Fortuna e Prudència, escrit 1381-05-01 a quo
texid 1926 Bernat Serradell, Un jorn, cansat de treballar, escrit 1422-01-22 - 1424
texid 1033 Dante Alighieri, En lo mig del camí de nostra vida (tr. Andreu Febrer i Callís), traduït 1423-09-08
texid 1061 Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
texid 4083 Desconegut, Arbreçellent en bon signa plantat, escrit
texid 1247 Desconegut, Augats, seyós, qui credets Déu lo Payre, escrit 1240 - 1260
texid 1248 Desconegut, De gran dolor cruzel ab mortal pena, escrit 1301 - 1400
texid 1137 Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225
texid 1151 Desconegut, Flor de lir, verje Maria, escrit 1301 - 1400
texid 2078 Desconegut, Inperayritz de la ciutat joyosa, escrit 1301 - 1400
texid 5079 Desconegut, Los grans turments qui recitar poria, escrit
texid 4197 Desconegut, Mare de Déu, sus los cels subirana, escrit
texid 4207 Desconegut, Noble senyor e dels pus magnifichs, escrit
texid 1082 Desconegut, Plors, plants, senglots e gemechs de congoxa, escrit 1453-06 post quem - 1453-09 ante quem
texid 5092 Desconegut, Puix molt vos plau lo presentar, escrit
texid 5098 Desconegut, Puix que rosa molt suau, escrit 1450 [?] - 1536 ad quem
texid 1175 Desconegut, Rosa plasent, soley de resplendor, escrit 1301 - 1400
texid 3000 Desconegut, Universal redemptor de natura
texid 1555 Francesc Ferrer, O, bé·s despit e gran dolor, escrit 1425 - 1458
texid 3549 Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona, Sí com l'infant quant aprent de perlar, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3411 Francí Joan Puculull, No sap què·s fa sinó cell qui Déus prega, escrit 1400 - 1470
texid 1570 Guillem Gibert, Ab dolor gran e fora de mesura, escrit 1461-09-23 a quo
texid 3232 Jaume Escrivà, En be fort punt suy entrat en la setla, escrit
texid 3233 Jaume Escrivà, Pus que demendat m'avets, escrit
texid 1568 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem
texid 3291 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Mare de Déu ésser no merexqué, escrit 1474 ca.
texid 3066 Jaume March, Dreyt e raysó ha mos .v. sens forçats, escrit 1371
texid 4293 Jaume March, Quan eu cossir en los fets mundanals, escrit 1410 ad quem
texid 1872 Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem
texid 3382 Jaume d' Olesa i Sanglada, Ab goig contemplar yo vull, de Déu Mare, escrit 1483 a quo
texid 2997 Jaume d' Olesa i Sanglada, Ab pens·inflamada, O Jesús benigne,, escrit 1515 a quo - princeps
texid 3385 Jaume d' Olesa i Sanglada, Jutges molt prudents, de gran dignitat, escrit 1483 a quo
texid 4445 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Prenguen espill los curials que son, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4461 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Qui de mi·us dix que ffos anamorat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4462 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Qui pert lo temps detrás sso que no val, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 5272 Joan Escrivà… Recort deu tenir com, d'alta cadira, escrit 1493-01-11 ad quem
texid 1561 Joan Fogassot, Ab gemechs grans, plors e sospirs mortals, escrit 1461-02
texid 3260 Joan Fogassot, Rey virtuós, senyor d'insigne terra, escrit 1453
texid 3181 Joan Francesc Boscà, No sab lo cami damor, escrit 1480 ad quem
texid 3325 Joan Guerau… Por ab gosar ardiment e temor, escrit 1474 ca.
texid 3318 Joan Moreno, Yo, si be·m tinch per indigne serventa, escrit 1474 ca.
texid 1882 Joan Roís de Corella, Cavaller, Ab plor tan gran que nostres pits abeura, escrit 1493-01-11 ad quem
texid 3431 Joan de Rocafort, Enamorat no fon més de Isolda, escrit
texid 3432 Joan de Rocafort, Tots mos delits e pensa ten joyosa, escrit
texid 3456 Jordi de Sant Jordi, Deserts d'amichs, de bens e de senyor, escrit 1424 ad quem
texid 3452 Jordi de Sant Jordi, En mal poders, enqueres en mal loch, escrit 1424 ad quem
texid 1908 Jordi de Sant Jordi, Jus lo front port vostra bella semblança, escrit 1401 - 1424
texid 3446 Jordi de Sant Jordi, Tant es li mals que·m fayts soffrir, escrit 1424 ad quem
texid 3457 Jordi de Sant Jordi, Tots jorns aprench e desaprench ensemps, escrit 1424 ad quem
texid 3479 Lleonard de Sos, Esforç me fall volent loar a uos, escrit 1451 - 1455
texid 1732 Llorenç Mallol, Molt[es] de vetz, dompna,·m suy presentatz, escrit 1340 - 1360
texid 2042 Llorenç Mallol, Sobre·l pus alt de tots los cims d'un arbre, escrit 1370 - 1400
texid 3426 Lluís de Requesens, Retorn, retorn nostra bona mistat, escrit 1400 - 1500
texid 3571 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Per ben amar io pas lo derrer dan, escrit 1408 [?] - 1429 [?]
texid 3569 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Si com l'om flach, qui'n bregua no's estat, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3282 Martí Garcia, De ferm en ferm suy liguat ab la ferma, escrit 1400 - 1500
texid 3283 Martí Garcia, Desconcertat d'aquell saber, escrit 1400 - 1500
texid 2348 Miquel Estela, Comanador, Causa causant obrer incomprensible, escrit 1475 - 1486 ad quem
texid 2349 Miquel Estela, Comanador, Foch divinal cremant del mes alt polo, escrit 1475 - 1486 ad quem
texid 2347 Miquel Estela, Comanador, Sant Dèu immens e pare prescient, escrit 1475 - 1486 ad quem
texid 5078 Miquel Ortigues, Estant la Verge gloriosa, escrit 1511 a quo
texid 3330 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Mare de Déu, qui sols pogués meréxer, escrit 1474 ca.
texid 3379 Navarrò, Cavaller, Si be d'amor me clam sovent, escrit
texid 3159 Pau de Bellviure, Dompna gentil, vos m'enculpats a tort, escrit
texid 4502 Pere Joan de Masdovelles, Dona d'onor qui viure vol honesta, escrit 1460 ad quem
texid 4503 Pere Joan de Masdovelles, L'ome d'onor qui trenque sa peraula, escrit 1460 ad quem
texid 4505 Pere Joan de Masdovelles, No penseu gens que metre hun jornal, escrit 1460 ad quem
texid 4507 Pere Joan de Masdovelles, Tot ignorant se pense molt saber, escrit 1460 ad quem
texid 3802 Pere March, Al punt c·om naix comensa de morir, escrit 1412 ad quem
texid 3809 Pere March, Tots grans senyors qui bé vol avenir, escrit 1412 ad quem
texid 5455 Pere Vilaspinosa, Puix desigau, senyor molt spectable, escrit 1474 ca.
texid 1978 Pere Vilaspinosa, Salve tu, inmaculada, escrit 1474 ca.
texid 4514 Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Vetlant el lit suy'n un penser casut, escrit 1387 ad quem
texid 4534 Pere de Torroella, Callen aquells abseguats per amor, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4543 Pere de Torroella, Jo so partit e partint me partia, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4549 Pere de Torroella, O passió que, sens poder, has força, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4553 Pere de Torroella, Pus no us dement ignorança l'entendre, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4554 Pere de Torroella, Qui volrà veur'un pobre'stat, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 3310 Perot Joan, O mare de Déu senyora, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 2490 Ramon Llull, A vós, dona verge santa Maria, escrit 1284 ca.
texid 1704 Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295
texid 4511 Ramon Muntaner, Lo sermó, escrit 1325 - 1328
texid 3108 Ramon Vivot i Descós, Havent a parlar yo de vostr·altesa, escrit 1486 ad quem
texid 3226 Rodrigo Diez, Qui pert son temps es be horat, escrit
texid 3820 Romeu Llull, Ab gran sfors quasi forcí natura, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3822 Romeu Llull, De bocadens postrat estich en terra, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3826 Romeu Llull, L'alt trihunphant Cupido, déu de Amor, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3831 Romeu Llull, Puys no·m voleu, prech la mort prest me vulla, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3835 Romeu Llull, Vengut és temps qu·en amar daré terme, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3506 Sunyer, Mes ameria tenir febre, escrit
Record Status Created 1999-01-26
Updated 2011-03-16