Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3585
Authors Narcís Vinyoles, Ciutadà de València
Titles Un quern he legit de cobles discretes
Incipit & Explicits text: Un quern he legit de cobles discretes … o qual mira dreta la fi del esguart
Date / Place escrit 1480 [?] - 1516 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10ï 10: abbadcdc
Associated Texts part de texid 1534 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
texid 1534 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
References (most recent first) Miquel i Planas (1911), Cançoner satírich valenciá dels segles XV y XVI 67-72 (ed. ref.)
Vinyoles et al. (2008), “Un qüern he legit de cobles discretes [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 148 , n. 203.15 (211:40)
Fenollar et al. (1988), Lo procés de les olives. Lo somni de Joan Joan 154-160
Ferrando (1978), Narcís Vinyoles i la seua obra 137-142
Fenollar et al. (1973), Lo procés de les olives [edició facsímil de València, 1497]
Fenollar et al. (1877), Lo procés de les olives é disputa des jovens hi vells, fet per alguns trobadors que avant se nomenen 101-110
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 7452
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Mazarine, Institut de France, Inc. 943 (a) (BITECA manid 1547)
Imprint València: Lope de la Roca, 1497-10-14
Location in witness ff. e [j] - e iiij
Title(s) Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Un quern he legit de cobles discretes, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ e [j]] Obra feta per lo magnifich nancis [sic] vinyoles, comendant y lohant les cobles fetes per en Joan moreno en fauor dels vells
text: V2N quern he llegit, de cobles discretes … [ e iiij] … O qual mira dreta: la fi del esguart
Poetic Stanza 21 x 8, 1 x 4 [= 172 vv.]
ID no. of Witness 2 cnum 7984
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, RESERVE POETRY FENOLLAR, B., Lo proçes… olives, [Barcelona?] 1532 (BITECA manid 2060)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1532-08-02
Location in witness ff. [d viij] - e ijv
Title(s) Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Un quern he legit de cobles discretes, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ [d viij]] Obra feta per lo magnifich Nancis [sic] vinyoles comendant y lohant les cobles fetes per en Johan moreno en fauor dels vells
text: U2N quoern [sic] he legit : de cobles discretes … [ e ijv] … O qual mira dreta : la fi del esguart
Poetic Stanza 21 x 8, 1 x 4 [= 172 vv.]
ID no. of Witness 3 cnum 6673
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/15031 (BITECA manid 2062)
Imprint València: Joan d' Arcos, 1561
Location in witness ff. 31v-74 [sic = 34]v
Title(s) Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Un quern he legit de cobles discretes, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 31v] Obra feta per lo magnifich Narcis Vinyoles, comendant y lloant les cobles fetes per en Ioan Moreno, en fauor dels vells
text: V2N quern he llegit, de cobles discretes … [ [34]v] … o qual mira dreta, la fi del esguart
Poetic Stanza 21 x 8, 1 x 4 [= 172 vv.]
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-31
Updated 2008-05-10