Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3579
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Ordinació sobre la remissió, composició e guiatge de crims e malfactors
Date / Place promulgat 1416 - 1425
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Promulgador: Olf de Pròixida i de Cervelló, Baró de Lluxent
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10448
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13 (BITECA manid 2836)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness f. 148r-v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació sobre la remissió, composició e guiatge de crims e malfactors, promulgat 1416 - 1425
Incipit & Explicits rubr.: [ 148] Que Remissio compositio e guiatge de crjms alguns no sie admesa fins que lo Senyor Rey sie jnformat dela qualitat dels dits crims e condicio del malfactor per letra del Gouernador e que los pressos sien tremesos al dit Senyor Rey
intitulatio: N2os Petrus dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
intr.: attendentes per vos nobilem et dilectum Consiliarium nostrum olfium de proxida … sobre lo Regiment del dit offici dela Gouernatio el bon stament del dit Regne
dispositio: Primerament quel senyor Rey per be seu deia prouehir que naguna ramissio composicio e guiatge ques faça per lo dit Senyor … e per tenjr en pau e en tranquill estament lo Regne de Mallorques plau al senyor Rey
tit.: Que coronat no puxe aportar armes
dispositio: J2tem que neguin [sic] coronat de qualque condicio e stament sia no puxa ne deia portar armes enla Ciutat ne Regne de Mallorques … [ 148v] … E si cas es quel dit Senyor hi prouehis quel dit gouernador no dequa obseruar aytals prouisions per be del dit Senyor e de son Regne plau al senyor Rey
conf.: [ 148v] Mandamus jtaque vobis ceterisque officialibus nostris et eorum locatenentibus presentibus et futuris contra capitula suppra jncerta juxta responsiones ad ea per nos factas teneatis … jn cuius Rey testimonium presentem fieri jussimus nostro sigillo secreto munjtam
datatio: Datum barchinona nona die Julij Anno anatituitate dominj Mo ccco lxxo secundo Rex P.
Note segueix en llatí fins al f. 149v
Record Status Created 1997-08-31
Updated 2008-10-16