Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3576
Authors Pere Vilaspinosa
Titles Tant fort treball me dóna·l pensament
Incipit & Explicits text: Tant fort treball me dóna·l pensament … vostra bondat pendra semblant affany
Date / Place escrit 1458 a.
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10ï 10 10ï: abbacdcd
Associated Texts part d'una tençó on també intervé texid 5409 Joan Fogassot, Mon bon amich, a mi par avident, escrit 1458 a.
texid 5409 Joan Fogassot, Mon bon amich, a mi par avident, escrit 1458 a.
, i closa amb la sentència de texid 4526 Joan Salom, Pere gentil e de bona manera, escrit 1458 ca.
texid 4526 Joan Salom, Pere gentil e de bona manera, escrit 1458 ca.
References (most recent first) Vilaspinosa et al. (2008), “Tant fort treball me dona·l pensament [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 1:55-57
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 145 i 142 , n. 202.3 (211:9) i 202.3a (20:55)
Valls i Taberner (1917), “Cançoner del XVèn segle de l'Ateneu Barcelonès”, Butlletí del Ateneu Barcelonès 77-80 (ed. ref.)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4888
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 57-59
Title(s) Pere Vilaspinosa, Tant fort treball me dóna·l pensament, escrit 1458 a.
Incipit & Explicits rubr.: [ 57] Tenço menada entre pere vjlaspinosa escriuent de valencia de vna part E Johan fogassot / notari dela part altra sobre tal cars qual dona deu esser amada dona letje de bon seny o jentil sens compliment de seny
text: Tant fort treball / me donal pensament … [ 59] … Vostra bondat / pendra semblant affany | P. vilaspinosa
Poetic Stanza 6 x 8
Record Status Created 1997-08-31
Updated 2012-01-28