Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3572
Authors Lluís de Vila-rasa, Cavaller
Titles L'enuig és meu e vostre·l dan
Incipit & Explicits text: L'enuig és meu e vostre·l dan … d'açò que·nats ara burlan
Date / Place escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 8 8^ 8 8^ 8 8 8 8: ababcddc
References (most recent first) Editat a: Requesens et al. (2009), Sis poetes del regnat d’Alfons el Magnànim 240-242
Editat a: Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 84
Editat a: Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:85-86
Editat a: Vilarrasa et al. (2000), “L'enuig es meu e vostre·l dan [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Archer et al. (1998), Contra las mujeres. Poemas medievales de rechazo y vituperio 290-293 , n. 41 (ed. ref.)
Editat a: Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 124-125 , n. 77
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 119 , n. 199.3 (138:37)
Ed. parcial en: Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 277-278 (ed. parcial)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4952
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 161v-162
Title(s) Lluís de Vila-rasa, Cavaller, L'enuig és meu e vostre·l dan, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 161v] Vilarasa
text: Lanuyg es meu / e uostrel dan … [ 162] … Daco quenats / ara burlan
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7200
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness f. 117r-v
Title(s) Lluís de Vila-rasa, Cavaller, L'enuig és meu e vostre·l dan, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 117] Vilarasa
text: [L]enuig es meu / e vostrel dan … [ 117v] … Deço quanats / ara burlan
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5821
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. lxxxxviiijv
Title(s) Lluís de Vila-rasa, Cavaller, L'enuig és meu e vostre·l dan, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxxviiijv] vila rasa
text: L6Enuig es meu e vostrel dan … Daço quenats ara burlan
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 7039
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 124v-125
Title(s) Lluís de Vila-rasa, Cavaller, L'enuig és meu e vostre·l dan, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 124v] Vilarasa
text: [L]Enuig es meu e vostrel dan … [ 125] … Daço quenats / ara burlan
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-31
Updated 2012-01-28