Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3571
Authors Lluís de Vila-rasa, Cavaller
Titles Per ben amar io pas lo derrer dan
Incipit & Explicits text: Per ben amar io pas lo derrer dan | Per que tots prech los que be amaran … digatz per mi tos iorns deçi auant | requiescat in paçe
Date / Place escrit 1408 [?] - 1429 [?]
Language català
llatí
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 6ï: ababcccd
References (most recent first) Editat a: Requesens et al. (2009), Sis poetes del regnat d’Alfons el Magnànim 236-239
Editat a: Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 78
Editat a: Vilarrasa et al. (2000), “Per ben amar jo pas lo derrer dan [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:40
Ed. parcial en: Álvarez Pellitero (1993), Cancionero de Palacio 155 , n. cxlviii (ed. parcial)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 94 , n. 199.5 (123:1)
Ed. parcial en: Vendrell de Millás (1945), Cancionero de Palacio 249 , n. 144 (ed. parcial)
Editat a: Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:102-103
Editat a: Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza 56-57 (ed. ref.)
Ed. parcial en: Denk (1893), Einführung in die Geschichte der altcatalanischen Litteratur von deren Anfängen bis zum 18 Jahrhundert. Mit vielen Proben, bibliographisch-litterarisch-kritischen Noten unde einem Glossar 291 (ed. parcial)
Ed. parcial en: Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 276-277 (ed. parcial)
Subject POESIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 4915
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 122v-123
Title(s) Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Per ben amar io pas lo derrer dan, escrit 1408 [?] - 1429 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 122v] Luys deujla Rasa
text: Per ben amar / jo pas lo derer dan … [ 123] … Digats per mj tots jorns de qui auan | Requj escat Jn pace
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7524
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 108v-109
Title(s) Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Per ben amar io pas lo derrer dan, escrit 1408 [?] - 1429 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 108v] lujs de vila \ra/ sa
text: P2Er ben amar jo pas lo derrer dan | Per que tots prech / los que be amaran … [ 109] … Digats per mj tots jorns de çi auant | Requjescat jn pace
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 8171
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2653 (BITECA manid 2177)
Copied 1476 [?] - 1500
Location in witness f. 69v
Title(s) Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Per ben amar io pas lo derrer dan, escrit 1408 [?] - 1429 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 69v] Cançion
text: P12er ben amar yo pas lo derrer dan | Per tots prech los quj leal amaran … Quel temps es prop que per mj dir poran | Requiescat Jn paçe
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 8
Note manquen els vv. 13-28 de l'edició de Baselga
ID no. of Witness 4 cnum 5815
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. lxxxxiiijv-lxxxxv
Title(s) Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Per ben amar io pas lo derrer dan, escrit 1408 [?] - 1429 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxxiiijv] Lluys de vilarasa
text: P6Er ben amar / Jo pas lo derrer dan … [ lxxxxv] … Diguats per mj / tot Jorn daci anan | Requiescat Jn pace
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note al còmput de versos s'inclou el refrany en llatí. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 7033
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 120v-212
Title(s) Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Per ben amar io pas lo derrer dan, escrit 1408 [?] - 1429 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 120v] Lujs vilarassa
text: [P]Er ben amar / jo pas lo darrer dan … [ 121] … Diguats per mj / tot jorn daci auan | Requiescat jnpace
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-31
Updated 2011-11-15