Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3570
Format insp. pers.. ref. sec.. manuscrit
Author Orland Grapí
Title Inspecció personal
Date / Location 1998:
Source of Data for Witnesses cnum 664 MS: Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387. Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 10, 1401 - 1500
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2180 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1-VI-10. Barcelona: Carles Amorós, per a Miquel Berenguer Barutell, Ciutadà, 1528. Francesc de Moner i de Barutell, Obres impreses.
copid 1183 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 6-VII-20. Lleida: Enric Botel, 1495-11-05. Clemente Sánchez de Vercial, Sagramental arromançat (tr. Desconegut), traduït 1423 a quo - 1495 ad quem.
copid 3011 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2-V-4. Barcelona: Pere Miquel, et al., 1497-09-16. Joanot Martorell, Cavaller, Tirant lo Blanc, escrit 1460-01-02 a quo - 1490 ad quem.
manid 1840 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-13. València: Pedro Hagenbach, et al. [?], 1495 ca. Ludolf de Saxònia, Terç del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1248 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-15. València: Lope de la Roca, per a Miquel Albert, 1495-11-26. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 2067 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-22. Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1408 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-20. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1519-02-20. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 2412 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-42. València: Joan Jofré, 1515-12-20. Jaume d' Olesa i Sanglada, Mirall de bé viure e de bé confessar, escrit 1515 a quo - princeps.
manid 1561 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, F.B. 2362. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1498-03-28. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
manid 2236 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-III-22. Barcelona: Pau Cortey, et al., 1568. Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem.
manid 1791 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 6-III-26. Barcelona: Pere Miquel, 1493 ca. Desconegut… Llibre de Gamaliel, escrit 1438 ad quem.
Record Status Created 1998-10-15
Updated 2011-03-24